Články / Články Dnes je 27. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (3. část)

Sobota, 16.4.2022
Podněty otce Pavla Ambrose SJ k prožití Velikonoční vigilie

Pavel Ambros

Bílá sobota a Velikonoční vigilie – radujte se

Když vstupujeme do velikonoční vigilie, jsme povzbuzeni výzvou: Všechny obřady velikonoční vigilie se konají v noci. Ať nezačínají před začátkem noci a skončí před nedělním svítáním. O Bílé sobotě říkáme, že byla včera. Po západu slunce začíná nové dnes. Stmívá se sice, scházíme se za tmy k oslavě velikonoční vigilie, protože Slunce jistě vyjde. Úsvit je jistý jak Kristovo zmrtvýchvstání. Tato liturgie znovu vypráví příběh naší spásy od stvoření až po vzkříšení. Žijeme v době po vzkříšení Kristově, která zahrnuje jeho i naši smrt.

Začínáme venku, mimo chrám, liturgií světla. Zapálí se oheň a od něj také velikonoční svíce. Světlo se kousek po kousku šíří po celém kostele a krásně symbolicky vidíme vítězství Kristova světla nad temnotou kostela a symbolicky i našeho světa. Roucha jsou opět bílá (nebo zlatá), do kropenky se vrací svěcená voda a zvony se opět rozezní. V Exultetu, chvalozpěvu nad velikonoční svící po liturgii světla, slyšíme, že toto je naší nocí, v níž se jedná o vše. A tak tomu také je: noc nad všechny ostatní, kdy slavíme naše vykoupení, osvobození od hříchu a smrti a radost z toho, že jsme dětmi vzkříšení. Při liturgii slova si připomínáme náš smluvní vztah s Bohem, který byl zpečetěn Ježíšovým životem, smrtí a vzkříšením. Pokud mají být pokřtěni noví členové církve, děje se tak také při této mši a jsou přijati do těla církve, které je oživeno novým životem Velikonoc. Velikonoční vigilie je liturgie velké radosti, nebeského veselí, které nemůže být jen naše. Musíme se o ni podělit, a tak jsme na konci mše svaté vysláni na misii, abychom oslavili Boha svým životem. Děláme to? Dokážete se po vyslechnutí a prožití příběhu o své a naší společné spáse nechat o letošních Velikonocích proměnit?

Zaujetí tohoto rozpoložení srdce nás mění! A tak by tomu mělo být i v případě Velikonočního tridua. Naše pochopení a bytí s Ježíšem v jeho utrpení a následné sdílení radosti z jeho zmrtvýchvstání by nás mohlo změnit, mělo by změnit především mě osobně. Mohu se rozhodnout nezapojit se do toho, co vidím, slyším, prožívám v liturgii Velikonočního tridua, ale to samo o sobě je odpověď - a ta mě také mění. Ale to přece bytostně nechci! Chci se nechat vtáhnout do obrazu, který v nás liturgie kreslí a naše svoboda dokončuje. Dotváří mou tvář, která se dívá k Pánu, který přichází.

Jaká bude tedy vaše odpověď o letošních Velikonocích? Jaká si přejete, aby byla? Mluvte s Bohem, jako mluví přítel s přítelem, o dnech, které se chystáte strávit společně.


Foto: Archiv.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.5.2022 Právo na strom života
20.5.2022 Nyní je Pánova přítomnost všude
18.5.2022 Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“
13.5.2022 Bůh přebývá v lidství
6.5.2022 Nesčetné množství svatýchIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil