Články / Aktuality Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec Marcel Uwineza SJ vypráví o nutnosti změn ve Rwandě

Pondělí, 25.4.2022
Rwanda. V dubnu 1994 se obyvatelé Rwandy ptali: Kam se poděl bůh Rwandy? Vysvitne opět slunce na Rwandu? Dvacet šest let od začátku genocidy Tutsiů a občanské války Marcel Uwineza SJ nabízí několik odpovědí na základě potřeby konverze, pokroku země a své vlastní cesty.


Původ ran ve Rwandě je mnohostranný. Patří sem předkoloniální nerovnost, koloniální rasizace Rwanďanů, ekonomické a politické krize v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století a křehká regionální a třídní základna politické frakce odhodlané držet se státní moci, citlivé vztahy mezi Hutuy a Tutsii jak ve Rwandě, tak v Burundi, a politika etnické identifikace, která byla ústředním bodem realizace plánů genocidy. Při analýze tragické minulosti Rwandy se ukazuje, že ke genocidě Tutsiů nedošlo jen proto, že vůdci dali příkazy svým podřízeným. Vrazi se nepodřizovali pouze autoritě. Byli přesvědčeni, že musí zabíjet nejen proto, že propaganda rozdmýchává strach a nenávist, ale také proto, že jejich společnost byla dlouho ponořena do násilí a byla mimo jakoukoli morální povinnost.

Bezpočet lidí zemřelo, včetně tří jezuitů: Innocent Rutagambwa, Patrick Gahizi a Chrysologue Mahame. Země byla v troskách: všude byla mrtvá těla, množství vdov a sirotků; rozbořené domy charakterizovaly každý kopec. Každý Rwanďan byl zraněn, bez ohledu na etnickou „nálepku“, ačkoli zranění se lišila podle stupně. Otřesná minulost Rwandy je urážkou etiky odpovědnosti. Théoneste Nkeramihigo SJ poznamenává: „Pokud nepřijmeme, že příslušnost k etnické komunitě představuje čin zasluhující trest smrti, nic neospravedlňuje vyhlazení tolika lidských bytostí, které jsou oběťmi jen proto, že byly tím, kým byly.“

Rwandská církev by měla podstoupit morální, náboženskou a intelektuální konverzi jako teologický imperativ. Téměř od svých počátků byla utvářena buržoazním a třídním cítěním, starostí o vážnost a materiální úspěch, pouhou ortodoxií, nedostatečným nebo povrchním pochopením Boha Ježíše Krista a pouze slovním napodobováním jeho evangelia. Morální obrácení znamená, že standard pro postavení člověka ve společnosti by se neměl odvozovat z etnické nebo skupinové příslušnosti, ale z nezcizitelné důstojnosti každého člověka stvořeného k obrazu a podobě Boží. Náboženské obrácení znamená schopnost být pojat konečným zájmem. Je to trvalé sebeodevzdání Bohu bez podmínek. Intelektuální konverze je pokračující proces hledání pravdy zakořeněný v „sebepřesahu poznání“ s touhou žít pravdivý život.

Pod vedením současného regionálního představeného Jeana Baptista Ganzy jsme byli pozváni k neustálému obrácení a je třeba udělat ještě více. Konaly se jezuitské workshopy a rekolekce, jejichž tématem bylo smíření. U příležitosti 25. výročí genocidy Tutsiů byla zorganizována mezinárodní konference, na které se sešli teologové, biskupové a vůdčí osobnosti v různých oblastech, aby se podělili o své zkušenosti s tím, jak obnovit mír a vybudovat skutečné a trvalé usmíření. Sborník z této konference bude tříjazyčný. Jezuitské centrum Urumuri se ujalo doprovázení mladých lidí, čímž naplnilo jednu z našich univerzálních apoštolských preferencí – péči o mládež, která tvoří více než polovinu obyvatel Rwandy.

Na celostátní úrovni byli před rokem 1994 studenti, kteří doufali, že nastoupí na střední školy a terciární instituce, klasifikováni podle etnického původu a podle toho jim bylo poskytnuto preferenční zacházení; to se stalo metodou k zajištění rozvoje budoucí elity. Zatímco kvalita postgenocidního vzdělávání stále poněkud chybí, zrušení této etnické identifikace studentů a učitelů je úspěchem. Mezi rwandské mučedníky patří děti střední školy Nyange, zabité milicemi Interahamwe v březnu 1997, když se odmítly rozdělit podle etnických linií. Jejich oběť je inspirací pro obrácení srdcí. Přechod z jedné národní univerzity s omezeným přístupem v roce 1994 na více než deset univerzit v roce 2020 také změnil smýšlení Rwanďanů.

Konverze je proces, nejen událost. Rwanda má stále co dělat. Konverze by měla vycházet z imperativu pravdy, která se musí prosadit ve všech „regionech“ rwandských dějin a zasáhnout i ty rány, které jsou dosud odkryty. Rok po genocidě Augustin Karekezi SJ napsal: „Stále máme důvod snít.“ Při této první oslavě připomněl Jeremiášova slova – slova, která inspirují obrácení pro novou církev: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jer 29,11)

A ještě závěrečná poznámka o naději! V posledních dvaceti letech mě Bůh vedl školou odpuštění. Potkal jsem vraha svých bratrů a sestry. Když mě uviděl, přistoupil ke mně. Myslel jsem, že mě taky přišel zabít. Ale nemohl jsem uvěřit tomu, co se stalo: jako ve filmu poklekl a požádal mě, abych mu odpustil. Po chvíli zmatku jsem ho silou, kterou jsem nedokázal popsat, vzal, objal a řekl: „Odpouštím ti; Pán byl ke mně dobrý.“ Od té doby se cítím svobodný. Ano, v některých případech odpuštění znamená udělat nepředstavitelné!


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.6.2022 Síť Comparte pomáhá rolníkům v Latinské Americe
14.6.2022 Znovuzrození skrze práci
26.5.2022 Výroční zpráva Jezuitské služby uprchlíkům v Římě
10.5.2022 Regionální koordinační setkání Jezuitské služby uprchlíkům
3.5.2022 Kdo jsou dobrovolníci Jezuitské služby uprchlíkům v Řecku?Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil