Články / Články Dnes je 15. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

V jejich tvářích se na nás dívá On sám

Pátek, 3.6.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Seslání Ducha Svatého

Pavel Ambros

V dobách temnoty, při všech pandemiích, válkách a otřesech, můžeme více než přítomnost Duch Svatého v srdci pociťovat nepřítomnost a zmatek. Z vlastní zkušenosti však víme, že Kristus je vždy přítomen, volá nás, vede nás i ze tmy: „Ani tma ti nebude tmavá: noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo.“ (Žl 139,12). Zvláštním darem víry, který je prohlubován a potvrzován v celém evangeliu a každodenně zakoušen v liturgii církve, je poznání, že i když se božství skrývá, Bůh pro nás stále pracuje a pracuje. V Kristu je bezpečně dáno zaslíbení, že Bůh náš svět nikdy neopustí a nevydá ho napospas prázdnotě a temnotě.

To může vidět jen víra, a proto víra zdaleka není překážkou lidského údělu, dává sílu věřit v možnost proměny: v nový život a nové začátky. To je nepřehlédnutelné působení Ducha v nás všech. Na místě je otázka: Jak tedy přinášíme útěchu Ducha našemu trpícímu světu? Těm, kteří jsou ztraceni, opuštěni a zapomenuti? Těm, kteří se možná k žádné víře nehlásí, ale touží po lepším světě, soucitnějším a spravedlivějším společenství? Těm, kteří prahnou a žízní po novém způsobu sdílení života s celým dobrým Božím stvořením? Po Duchu, který jediný činí vše nové?

Kdykoli slyšíme Kristova slova, vidíme sebe i lidi kolem sebe v novém světle. Pozorujeme, že blahoslavenství nejsou jen něčím neurčitým pro budoucnost. Život opřený o blahoslavenství činí vše nové. Nedávná doba pandemie i současná hrůza válečného běsnění odhalily něco nečekaného: velkorysost, pokorné i hrdinské tváře služby a sebeobětování až na hranici smrti. Životy, které se dávají do služeb druhých, o nichž jsme sotva věděli, že existují. Kdo něco věděl o zoufalství a nouzi Ukrajinců? Oni i ostatní, ti všichni zapomenutí, stárnoucí, postižení, lidé na okraji společnosti, ti, kteří jsou vystaveni násilí, ať už domácímu nebo státnímu, i ti, kteří nemají, kde se schovat. Každý den se objevují ve statistikách a ve zprávách. V Kristu se však anonymní čísla stávají tvářemi. On v nich ukazuje svou tvář. Ne tváře celebrit nebo módy, které vytvořila naše představivost nebo naše umění, ale tváře lidí, před kterými se skrýváme nebo které raději neznáme, protože nejsou krásní - kromě Jeho. V jejich tvářích se na nás dívá On sám: tvář smutku, tvář vzkříšeného. To dává Duch. Naším úkolem není namalovat další krásnou tvář, kterou by lidé obdivovali v galeriích naší napomádované představivosti. Naší prací je pohlédnout na tváře smutku a naděje a ještě více je zviditelnit v Duchu. Co to znamená? Objevíme v nich Kristův pohled, pláč, bolest i důvěru v Otce. Aby tváře jdoucí na jistou smrt, na skutečná lidská jatka těch, kteří se neštítí ničeho a nikoho, znovu zářily. Učíme se vidět zmučené tělo lidstva Ježíšovýma očima v soucitu a službě. Nebojme se říci: Ježíšovo tělo. S prostou vírou prosíme, aby nás život Ducha Svatého přenesl za hranice běžného vidění do společenství těch, kteří mají téhož Ducha. Od koho jiného chceme dostat požehnání pro náš vlastní život?

Přes všechnu svou zkázu a zlo nám Kristus nabízí jiný způsob bytí, jiný způsob vidění za hranice starého normálu: kontemplovat Kristovu tvář. V lidském údělu znovu rozpoznávat cesty, které mohou být dílem jen Ducha: Proto se modlíme o příchod Božího království: „Přijď, Duchu Svatý, a obnov tvář naší země.“ Krutě zkoušené země.


Foto: Emanuel Vittek (detail oltářního obrazu z kostela svatého Ignáce v Praze).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.8.2022 Písmu svatém je však noc především nocí, v níž jsme povoláni držet stráž
29.7.2022 Život závisí na tom, kolik jsme schopni dát
22.7.2022 Modlitba je zkušeností chudoby
15.7.2022 Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života
8.7.2022 V srdci vždy nosíme touhu poznat ten hlas, který nás povolal k životuNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil