Články / Články Dnes je 27. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Volba vždy znamená naši odpovědnost

Pátek, 2.9.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 23. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Žijeme v epoše, kdy volby nejsou lehké. Nejen ty volby politické. Jaký svět jsme vytvořili? Plný možností! Paradoxně jsme se odsoudili k únavě z rozhodování mezi mnoha možnostmi. Modernost lze definovat právě prostřednictvím tohoto stále se zvětšujícího množství příležitostí a produktů. Rozhodování je namáhavé, protože vždy znamená, že musíme vynechat mnoho jiných cest, kterými jsme se nevydali: čím více je možností, tím nerozhodnější a frustrovanější budeme. Není náhodou, že slovo rozhodnout nahrazujeme někdy slovem: musím do toho seknout. Rozhodnutí se podobá řezu. Proces, který nás vede k rozhodnutí, ať už je dlouhý nebo krátký, jednoduchý nebo složitý, vždy nějakým způsobem prozradí, co se v nás skrývá. V rozhodnutí poznáváme sami sebe. Ne vždy jsme ochotni si to přiznat, ale volba vždy znamená naši odpovědnost: jsem to já, kdo volí. Již starozákonní úryvek (Mdr 9,13-19) poukazuje na obtížnost rozhodování o pozemských věcech (natož o těch nebeských), text evangelia jako by nám říkal, že i stát se učedníkem je výsledkem procesu rozlišování.

Podle Lukáše se stáváme pravými Kristovými učedníky rozhodováním. Způsobem rozhodování. Jinými slovy, člověk nemůže být učedníkem bez určitého stylu rozlišování. V čem tento styl spočívá? V přijetí logiky evangelia. Dvakrát slyšíme ono jednoznačné: Nemůže být mým učedníkem (Lk 14,27.33) Uvádí dvě podmínky, aby se člověk mohl stát učedníkem. Základní podmínkou se zdá být schopnost rozlišovat, tedy zastavit se a zhodnotit skutečnost, rozpoznat, o co se jedná a jak jednat: v prvním případě jde o stavbu věže, ve druhém o krále, který musí vyrazit do boje. Stavba a boj jsou dva obrazy, které symbolicky připomínají dynamiku našich životů. Máme projekt, který musíme realizovat, a zároveň nevyhnutelně narážíme na obtíže, kterým musíme čelit.

Aby se člověk mohl rozhodnout, musí se nejprve stát svobodným k rozhodování. Nemá smysl předstírat, že si vybíráte cíl cesty, když už máte jízdenku v kapse. Svatý Ignác mluvil o lhostejnosti tváří v tvář různým hypotézám, které jsou ve hře. V Lukášově textu Ježíš dvakrát, na začátku a na konci, naráží na tuto svobodu, či spíše osvobození, ke kterému člověk musí osobně dojít: milovat více (Lk 14,26) a zříkat se toho, co považujeme za vlastní (Lk 14,33). Cesta rozlišování začíná hledáním našich neuspořádaných náklonností, nejen hříchů, ale neuspořádaných podle našeho celoživotního zaměření: služba Bohu! Ve skutečnosti se náš život mnohokrát zaplete do věcí, které jsou také dobré, ale které nám blokují cestu. K tomu, abych si vybral nějakou věc, nestačí, že je dobrá sama o sobě, musí být dobrá i pro mě v tomto okamžiku, abych šel k cíli svého života. Existují sice dobré věci samy o sobě, ale někdy hrozí, že nás spoutají a nedají nám chodit.

K tomu, abychom se stali učedníky, nestačí jít k Pánu. Učedníkem se člověk nestane, dokud nenajde správné místo jeho srdce. Ježíš je ten, kdo se mi stane mistrem v mých životních křížích. Pouze toto následování umožňuje učit se. Když stojíme za mistrem, můžeme vidět, kam klade nohy, a naučit se tak jeho stylu. Musíme Ježíše navštěvovat, rozjímat o něm, pozorovat ho, abychom se naučili jeho měřítkům. Jen tak se můžeme, když stojíme před rozhodnutím, ptát sami sebe: Kam by v této situaci Ježíš položil nohy? Rozhodnout se znamená být spíše na jedné než na druhé straně. V našem případě to znamená, že se rozhodneme pro logiku světa, nebo pro logiku evangelia. Toto rozdělení stran nám umožňuje pochopit, co znamená nést svůj kříž. Vskutku nejde o to, abychom pasivně přijímali neštěstí, které nás potkalo, ale abychom na sebe vzali tíhu logiky evangelia: abychom se každý den rozhodovali a snažili se nechat inspirovat Božím slovem. Kříž je Boží logika a nést kříž znamená rozhodovat se podle této logiky.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.11.2022 Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu
25.11.2022 Svatý Ignác – mistr správné míry
18.11.2022 Ježíš se nezaměřuje na to, jak zachránit vlastní život, ale jak zachránit druhé
11.11.2022 Člověk, kterého ani největší zkoušky neodvrátí od jeho záměru
4.11.2022 Žít podle logiky daruNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil