Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Noviciát v Birminghamu hostil otce generála

Středa, 19.4.2023
Velká Británie. Druhý den své návštěvy ve Velké Británii se P. generál Arturo Sosa SJ zastavil v Birminghamu, který se nachází v Midlands. Před šesti lety, při čtyřicátém výročí postavení budovy noviciátu britské provincie v Birminghamu, padlo rozhodnutí o jeho přestavbě. Cílem bylo poskytnout lepší ubytování pro novice z různých evropských zemí. Současný novicmistr P. Simon Bishop SJ objasnil některé podrobnosti o domě a k čemu slouží.


„Na svátek svatého Ondřeje 2020 začaly stavební práce a po dvou letech, kdy jsme dočasně bydleli v místním kněžském semináři, jsme se vrátili slavit první mši na svátek svatého Ondřeje 2022. První jezuitský noviciát měl sídlo ve svatém Ondřeji na Quirinalu v Římě a osoba svatého Ondřeje je i nadále dobrou inspirací pro jezuitské novice. V evangeliu si tento světec všímá potřeb lidí, kteří jsou unavení a hladoví. Neméně důležité je, že si všímá a váží si malých darů mladého člověka a má víru, která ho povzbudí, aby přistoupil k samotnému Ježíši, aby tyto dary proměnil. Právě v tomto Duchu, v Duchu, který vane skrze Univerzální apoštolské preference Tovaryšstva Ježíšova dneška, se formují novicové.

Anglicky mluvící noviciát v Birminghamu sídlí ve velkém průmyslovém městě s univerzitami, nemocnicemi a věznicemi, v rozsáhlé multikulturní a multináboženské populaci, s četnými středisky pro uprchlíky a žadatele o azyl. Součástí těchto komunit je jezuitská komunita a novicové. Jak je tedy úžasné, že při čtyřstém výročí britské provincie – a nutno dodat, že také při čtyřstém výročí české provincie, kde Angličan a jezuita svatý Edmund Kampián a další jezuita Skot svatý Jan Ogilvie prožili svůj noviciát – Otec generál přišel požehnat „nový“ dům Manresa pro budoucí život a poslání Tovaryšstva Ježíšova. V současné době slouží noviciát Británii, Irsku a české a slovenské provincii a také regionu evropské Nizozemí. V době války a po brexitu je důležité, aby se ti, kdo vstoupí do Tovaryšstva, v tomto mezinárodním noviciátu mohli modlit a společně pracovat na smíření, stejně jako první společníci, kteří byli z různých národů.“

Jak říká naše prohlášení o poslání, vytvořené našimi novici:

„Dům Manresa v Harborne v Birminghamu si klade za cíl být místem, kde jezuitští novicové rostou v životě Ducha. Stávají se schopnými rozlišovat Boží vnuknutí, a tak rozpoznat nejtemnější a nejjasnější prvky v nás samých a v našem světě. Je to místo, kde novicové praktikují a rostou ve ctnostech prozíravosti, umírněnosti, spravedlnosti a odvahy, stejně jako v teologických ctnostech víry, naděje a lásky. Je to místo bezpečí a útočiště, ale také místo boje a pouště, které připravuje a iniciuje své členy k životu úplného odevzdání Bohu ve službě Božímu světu.“


Zdroj: jesuits.global.
Foto: jesuits.global (zcela vpravo socius novicmistra P. Pavel Bačo SJ).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.9.2023 Žít jako jezuita v Evropě
25.7.2023 K propuštění Marka Rupnika z jezuitského řádu
19.7.2023 Nauka o soužení III
17.7.2023 Nauka o soužení II
10.7.2023 Nauka o soužení INáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Oslavy čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


Slavnostní bohoslužba na oslavu čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil