Články / Aktuality Dnes je 23. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

V Loyole se v květnu koná kongregace prokurátorů

Úterý, 2.5.2023
Loyola. Již v lednu 2021 oznámil otec generál Arturo Sosa SJ konání kongregace prokurátorů. Z epidemiologických důvodů bylo odloženo a uskuteční se v Loyole od 15. do 21. května tohoto roku. Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova bude zastupovat P. Jan Regner SJ z olomoucké komunity.


V květnu se jezuité ze všech provincií a regionů, kde působí Tovaryšstvo Ježíšovo, sejdou ve španělském Sanctuariu de Loyola na sedmdesátou první kongregaci prokurátorů. Každá provincie, region a misie pro ni připravila zprávu o stavu Tovaryšstva v dané oblasti a zároveň zvolila jednoho delegáta, který je bude zastupovat.

Co přesně je kongregace prokurátorů a jaký dopad může mít její shromáždění? Na rozdíl od mnoha dalších podrobností o jezuitském životě není kongregace prokurátorů zachycena ve stanovách Tovaryšstva. Již druhá generální kongregace v roce 1565 však uznala potřebu častějších setkání, než jsou generální kongregace; těch bylo dosud za téměř pět set let existence řádu třicet šest. Kongregace prokurátorů se má konat vždy po několika letech. Jejím úkolem je pomoci otci generálovi rozlišit, zda mý být svolána generální kongregace; dále je to způsob, jak předložit Tovaryšstvu jako celku jakýkoli naléhavý problém, který vyvstal v práci, životě a modlitbě jezuitů po celém světě.

Jakmile si každá provincie, region a misie zvolí delegáta, je zodpovědností zvoleného jezuity navštívit všechna společenství v jeho působnosti: naslouchat světlům a stínům života a shromažďovat informace, které předá otci generálovi a ostatním delegátům. Tímto způsobem se kongregace prokurátorů stává významnou reprezentací Tovaryšstva na nejnižší úrovni – důležité části jezuitského života, jak je vidí muži, kteří žijí a pracují v terénu.

Letos byli delegáti požádáni, aby své zprávy zaměřili na téma Vidět v Kristu všechno nově. Konkrétně otec generál pověřil delegáty, aby podali zprávu o tom, jak Univerzální apoštolské preference – udělené Tovaryšstvu Ježíšovu papežem Františkem v roce 2019 – změnily život a službu napříč celým řádem.

Kongregace prokurátorů začne exerciciemi. Dne 5. května delegáti a P. generál zahájí osmidenní duchovní cvičení, aby se soustředili na otázky, ujasnili si své chápání vanutí Ducha Svatého v jejich oblasti a přiblížili se k obrácení, které učiní kongregaci shromážděním srdcí a mysli. Samotná kongregace prokurátorů bude následovat, a to od 15. do 21. května.


Santuario de Loyola zahrnuje nejmodernější prostory pro setkávání, duchovní centrum, ubytovnu pro mládež, baziliku z osmnáctého století, muzeum, knihovnu a zámek rodiny Loyola. Je to kampus nasáklý historií, plný příležitostí k zamyšlení a učení a navržený tak, aby byl přístupný návštěvníkům všeho druhu. Popisovat Loyolu jako turistické místo, akademické výzkumné centrum, kongresové centrum nebo kostel však znamená ignorovat její význam pro jezuity po celém světě: pro minulost, přítomnost i budoucnost. Pro jezuity není Loyola jen rodným místem zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, ani to není jen část Ignácových dějin, kde poprvé zažil obrácení, když se zotavoval ze svého téměř smrtelného zranění, které utrpěl v Pamploně. Loyola je spíše místo, kde přijímáme minulost a díváme se do budoucnosti.

Není tedy divu, že sedmdesátá první kongregace prokurátorů umožní všem jezuitům přístup k milosti Santuaria, když budou rozlišovat a diskutovat o budoucnosti Tovaryšstva Ježíšova. Ale tyto milosti nejsou omezeny na delegáty a ty, kteří se účastní tohoto mezinárodního setkání s důsledky pro službu celého řádu. Loyola je poutním místem, kde všichni mohou hledat a nacházet útěchu, obrácení, inspiraci a dar slz.

Scholastik Sunny D’Costa SJ z kalkatské provincie, který bude v příštím roce vysvěcen na kněze, nedávno dokončil pouť do Loyoly. Když Sunny trávil čas modlitbami, rozjímáním a rozlišováním na stejných místech jako Ignác před stovkami let, zachytil sérii obrazů, o nichž věřil, že inspirujícím způsobem reprezentují jeho zkušenost z tohoto posvátného prostoru. V následující fotoeseji s vámi tyto snímky sdílí v naději, že vám také přinesou milost a vhled.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.6.2024 Mladí lidé podněcují péči o společný domov
27.5.2024 Otec generál navštívil Maltu a Rumunsko
22.4.2024 Otec generál Arturo Sosa SJ v Chicagu
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případuNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil