Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Kongregace prokurátorů začala exerciciemi

Čtvrtek, 11.5.2023
Loyola. Zhruba stovka jezuitů z celého světa, kteří se shromáždili v rodišti svatého Ignáce, tedy ve španělské Loyole, od 6. května společně prožívá osmidenní duchovní cvičení. Připravují se tak, aby dobře rozeznali potřebné směřování Tovaryšstva Ježíšova na několik příštích let. Vlastní jednání Kongregace prokurátorů budou probíhat od 15. do 21. května.


Abychom vám přiblížili atmosféru tohoto významného shromáždění a povzbudili vás k modlitbě za členy 71. Kongregace prokurátorů, v odkazu nabízíme fotoesej ze zahajovací mše svaté v loyolské bazilice.

Duchovní cvičení pro Kongregaci prokurátorů jsou pro členy jedinečnou příležitostí ponořit se do dokumentu De Statu Societatis (DSS) (o stavu Tovaryšstva) a zamyslet se nad ním. Je to souhrnný dokument připravený otcem generálem ze zpráv obdržených o situaci Tovaryšstva po celém světě. Exercicie začaly mší svatou, které předsedal P. generála Arturo Sosa v Santuario de Loyola, tedy na místě, které má pro jezuity a partnery poslání zvláštní význam. Mše byla přístupná veřejnosti a otec generál při ní zdůraznil význam této kongregace a prohlásil, že je to čas přemýšlet, modlit se a rozlišovat směřování Tovaryšstva Ježíšova.

Při duchovních cvičeních dávají denní body tři asistenti otce generála: Mark Ravizza, Claudio Paul a Victor Assouad v angličtině, španělštině a francouzštině. Prokurátoři od nich každý den dostávají podněty, které jsou pozváním k modlitbě a meditaci nad DSS. Denní body začínají v 10 hodin a jsou zaměřeny na jeden aspekt DSS doprovázený pasážemi z Písma a texty z Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly.

Prokurátoři mají svobodu plánovat svůj den a trávit čas modlitbou a meditací. Svěží zelené okolí, čerstvý vzduch, jemný vánek a každá částice atmosféry Loyoly přispívají k tomu, abyste se dostali o krok blíže ke svému božskému Mistru. Každodenní adorace ve 13 hodin v kapli Obrácení je zvláštním časem pro sbírání plodů modlitby. Během tohoto půlhodinového ticha je možné slyšet hlas Pána.

Večer prokurátoři vedou duchovní rozhovory v různých jazykových skupinách. Být svědkem vanutí Ducha v každém člověku je skutečně obohacující. Rozmanitost kultur a jazyků je dar a je to krásná připomínka univerzality církve.

Každodenní slavení eucharistie ve 20 hodin je pro prokurátory opět příležitostí naslouchat Duchu. Mše se slouží v příslušných jazykových skupinách a v jejich celebrování se střídají prokurátoři. Otec Damjan Ristić ze slovinské provincie, který 8. května předsedal eucharistii pro anglicky mluvící skupinu, hovořil o důležitosti jezuitské identity jako přátel v Pánu, odvozené od samotného Ježíše a jeho poslání pro církev. Vyzval prokurátory, aby nadále naslouchali Duchu a zakoušeli Boží štědrost. DSS poskytuje rámec pro tuto reflexi a pomáhá jim rozpoznat cestu vpřed.

Kromě modliteb za DSS poskytují duchovní cvičení také prostor pro vzájemné propojení. Účastníci pocházejí z různých částí světa a exercicie jsou pro ně šancí budovat vztahy, sdílet své zkušenosti a učit se jeden od druhého. Duchovní rozhovory v jazykových skupinách jim poskytují prostor k propojení a vzájemné podpoře na jejich duchovních cestách.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.9.2023 Žít jako jezuita v Evropě
25.7.2023 K propuštění Marka Rupnika z jezuitského řádu
19.7.2023 Nauka o soužení III
17.7.2023 Nauka o soužení II
10.7.2023 Nauka o soužení INáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Oslavy čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


Slavnostní bohoslužba na oslavu čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil