Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pouť za povolání

Úterý, 6.6.2023
Ružomberok. V sobotu 27. května se v Trlenské dolině u Ružomberka konal již desátý ročník pouti slovenských a českých jezuitů za nová povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Do kaple Panny Marie Sněžné připutovalo dvacet slovenských jezuitů z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košic a čtyři čeští jezuité z Prahy, Brna a Velehradu.


Společný program začal mší svatou v kapli Panny Marie Sněžné, které předsedal P. Adrián Čontofalský z piešťanské komunity. V promluvě připomenul příklad svatého Ignáce, který vynikal důvěrou v Boha. „V rukou Božích nacházím to, co chybí lidským rukám. A když mě lidské ruce nechají bez pomoci, v Božích najdu všechno.“ Tato Ignácova důvěra byla ovo-cem jeho osobního a hlubokého přátelství s Bohem, jeho zamilovanosti do živého Pána. Tento láskyplný vztah Ignáce s Bohem se zrodil a prohluboval především díky modlitbě. Nejen po svém obrácení, ale i jako generální představený řádu s největší péčí věnoval denně více ho-din rozjímání.

Kazatel potom pozval přítomné k upřímné reflexi a velkodušnému úsilí nepřetržitě růst, osobně i společně, v důvěře v Boha a v láskyplném vztahu s ním, zejména prostřednictvím vytrvalé modlitby a zpytování svědomí. A přidal ještě jedno povzbuzení k z úst svatého Igná-ce. „Kdo se příliš obává lidí, nikdy nevykoná nic velkého. Protože není možné vykonat pro Boha něco velkého bez toho, že by lidé proti tomu hned našli tisíc námitek a připomínek a dělali přitom křik.“

Po mši svaté následovala bratrská diskuze na téma povolání, kterou připravili a moderovali otcové Jakub Garčár a Peter Buša. Opírala se o dotazník, který těsně před poutí vyplňovali členové slovenské provincie. Při reflexi vlastní cesty povolání si uvědomili, že pro většinu z nich byl rozhodujícím momentem pro vstup do Tovaryšstva kontakt s jezuity. Většina z nich se se svým úmyslem vstoupit svěřila blízké duchovní osobě, která ho pak mohla v procesu rozhodování duchovně doprovázet, přičemž takový proces u většiny trval jeden až tři ro-ky.

Při pohledu na současnou situaci s klesajícím počtem nových povolání prožívá většina jezuitů pokoj, když si uvědomují, že povolání je dar, který dává Bůh, jak chce, ale zároveň většina též považuje za svůj úkol kromě důvěry i spolupracovat s Bohem nějakou formou aktivní podpory povolání. Další otázkou dotazníku bylo, jak tato aktivní podpora vypadá. Kromě společné modlitby za povolání usilují mnozí jezuité o kontakt s mladými, někteří doprovázejí ty, kdo rozlišují životní povolání, a někteří spoluorganizují různé programy podpory a rozlišování po-volání.

Dotazník poté vyzval i ke společnému vyhodnocení iniciativ a aktivit během Týdne modliteb za duchovní povolání 24. až 30. dubna. V poslední, otevřené otázce „Co více říci k tématu povolání?“ rezonovala převážně tři témata: důležitost a zároveň touha po otevřenosti a po-hostinnosti jezuitských komunit, důležitost a touha po dobrých vzájemných vztazích mezi jezu-ity jako klíčové součásti vydávání svědectví, důležitost a touha po blízkosti mladým.

Bratrskou diskuzi zakončila společná modlitba za povolání, kterou se jezuité denně modlívají ve všech komunitách. Celou pouť uzavřel společný oběd na prostranství před kaplí v krásné přírodní scenérii, prosvětlené téměř letním sluncem.


Zdroj: Jakub Garčár (Jezuité na Slovensku).
Foto: Peter Buša, Martin Halčák (Jezuité na Slovensku).
Další fotografie na tomto odkazu.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2023 Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo
11.6.2023 Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení
1.6.2023 Kurz Samuel pomáhá v prohloubení vztahu s Bohem
24.4.2023 Šest důvodů, proč se stát jezuitou
16.4.2023 Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo JežíšovoNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Oslavy čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


Slavnostní bohoslužba na oslavu čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil