Články / Aktuality Dnes je 23. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pouť za povolání

Úterý, 6.6.2023
Ružomberok. V sobotu 27. května se v Trlenské dolině u Ružomberka konal již desátý ročník pouti slovenských a českých jezuitů za nová povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Do kaple Panny Marie Sněžné připutovalo dvacet slovenských jezuitů z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košic a čtyři čeští jezuité z Prahy, Brna a Velehradu.


Společný program začal mší svatou v kapli Panny Marie Sněžné, které předsedal P. Adrián Čontofalský z piešťanské komunity. V promluvě připomenul příklad svatého Ignáce, který vynikal důvěrou v Boha. „V rukou Božích nacházím to, co chybí lidským rukám. A když mě lidské ruce nechají bez pomoci, v Božích najdu všechno.“ Tato Ignácova důvěra byla ovo-cem jeho osobního a hlubokého přátelství s Bohem, jeho zamilovanosti do živého Pána. Tento láskyplný vztah Ignáce s Bohem se zrodil a prohluboval především díky modlitbě. Nejen po svém obrácení, ale i jako generální představený řádu s největší péčí věnoval denně více ho-din rozjímání.

Kazatel potom pozval přítomné k upřímné reflexi a velkodušnému úsilí nepřetržitě růst, osobně i společně, v důvěře v Boha a v láskyplném vztahu s ním, zejména prostřednictvím vytrvalé modlitby a zpytování svědomí. A přidal ještě jedno povzbuzení k z úst svatého Igná-ce. „Kdo se příliš obává lidí, nikdy nevykoná nic velkého. Protože není možné vykonat pro Boha něco velkého bez toho, že by lidé proti tomu hned našli tisíc námitek a připomínek a dělali přitom křik.“

Po mši svaté následovala bratrská diskuze na téma povolání, kterou připravili a moderovali otcové Jakub Garčár a Peter Buša. Opírala se o dotazník, který těsně před poutí vyplňovali členové slovenské provincie. Při reflexi vlastní cesty povolání si uvědomili, že pro většinu z nich byl rozhodujícím momentem pro vstup do Tovaryšstva kontakt s jezuity. Většina z nich se se svým úmyslem vstoupit svěřila blízké duchovní osobě, která ho pak mohla v procesu rozhodování duchovně doprovázet, přičemž takový proces u většiny trval jeden až tři ro-ky.

Při pohledu na současnou situaci s klesajícím počtem nových povolání prožívá většina jezuitů pokoj, když si uvědomují, že povolání je dar, který dává Bůh, jak chce, ale zároveň většina též považuje za svůj úkol kromě důvěry i spolupracovat s Bohem nějakou formou aktivní podpory povolání. Další otázkou dotazníku bylo, jak tato aktivní podpora vypadá. Kromě společné modlitby za povolání usilují mnozí jezuité o kontakt s mladými, někteří doprovázejí ty, kdo rozlišují životní povolání, a někteří spoluorganizují různé programy podpory a rozlišování po-volání.

Dotazník poté vyzval i ke společnému vyhodnocení iniciativ a aktivit během Týdne modliteb za duchovní povolání 24. až 30. dubna. V poslední, otevřené otázce „Co více říci k tématu povolání?“ rezonovala převážně tři témata: důležitost a zároveň touha po otevřenosti a po-hostinnosti jezuitských komunit, důležitost a touha po dobrých vzájemných vztazích mezi jezu-ity jako klíčové součásti vydávání svědectví, důležitost a touha po blízkosti mladým.

Bratrskou diskuzi zakončila společná modlitba za povolání, kterou se jezuité denně modlívají ve všech komunitách. Celou pouť uzavřel společný oběd na prostranství před kaplí v krásné přírodní scenérii, prosvětlené téměř letním sluncem.


Zdroj: Jakub Garčár (Jezuité na Slovensku).
Foto: Peter Buša, Martin Halčák (Jezuité na Slovensku).
Další fotografie na tomto odkazu.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.6.2024 Třetí probace je to, co si její účastníci dávají navzájem
16.6.2024 Víkend pro zájemce o jezuitský řád
10.6.2024 Péče o mladé a nová duchovní povolání
28.5.2024 Slovenští jezuité prosili o nová povolání
18.4.2024 Nekonečné VelikonoceNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil