Články / Aktuality Dnes je 23. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské povolání: výzva k tomu, co je „více“

Středa, 17.4.2024
Od 15. do 21. dubna církev prožívá Týden modliteb za duchovní povolání. Ten vrcholí 4. nedělí velikonoční, tedy nedělí Dobrého pastýře, která je letos již šedesátým prvním Světovým dnem modliteb za duchovní povolání.


V knize „Modlíme se s jezuity“ se píše: „Cílem povolání do Tovaryšstva je sloužit Pánu a církvi tím, že se stáváme stále velkodušnějšími službou tomu lidu, který shromáždil Bůh pro spásu světa. Když se díváme na svůj budoucí život a na svůj apoštolát, vyprošujeme si na Pánu milost přitahovat do Tovaryšstva další povolání především modlitbou a příkladem osobního i komunitního života.“


Modlitba za povolání

Věčný Pane všech věcí,
vyvolil sis sv. Ignáce, aby shromáždil společníky, kteří by ti sloužili a nazývali se tvým jménem.
Jejich srdce jsi otevřel vanutí Ducha Svatého, aby sloužili tvé církvi a všem mužům i ženám přinášeli útěchu tvé uzdravující a vykupitelské lásky.
Povolals je, aby tě následovali v chudobě a pokoře pod korouhví kříže, s neochvějnou vírou a velkorysým srdcem, bez ohledu na to, co je to bude stát.
Nikdy ses nepřestal starat o své Tovaryšstvo a otvírals mu nové cesty ve své službě.
Prosíme tě, Pane, abys i nadále povolával nové muže, kteří by ti sloužili v tomto Tovaryšstvu. Uděl nám milost doprovázet je darem rozlišování.
Uděl nám diskrétní lásku, abychom uměli poznat, jak jim nabízet tuto cestu nejen slovy, ale také osobní integritou, radostí z našeho způsobu života a přítomností Ducha Svatého v našem poslání.
Daruj nám otevřenost a velkorysost přijímat je v našich komunitách, aby mohli poznat, že jsi opravdu uprostřed nás a my že jsme tvoji přátelé, shromáždění a připravení být posláni kamkoli a kdykoliv se rozhodneš nás povolat. Nadevše nám pomáhej, abychom svým životem a svou prací ukazovali, že je to bezpečná cesta, která vede k tobě, v láskyplné službě tvé církvi a světu. Amen.


O povolání do Tovaryšstva Ježíšova je možné se dovědět více na stránkách jezuitoudnes.cz.
Inspirativní video v angličtině, popř. dalších jazycích, je na stránkách jesuits.global.
Poselství papeže Františka ke Dni modliteb za povolání.


Foto: Noviciát v Birminghamu, kde jsou dva čeští a dva slovenští novicové; září 2023.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.6.2024 Třetí probace je to, co si její účastníci dávají navzájem
16.6.2024 Víkend pro zájemce o jezuitský řád
10.6.2024 Péče o mladé a nová duchovní povolání
28.5.2024 Slovenští jezuité prosili o nová povolání
18.4.2024 Nekonečné VelikonoceNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil