Články / Aktuality Dnes je 21. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Českému publiku byla představena kniha o Samuelu Fritzovi

Neděle, 7.3.2010
Praha. Na konci února byla v Praze představena studie Dr. Aristotela Alvareze Lopeze „Samuel Fritz y la Fundación de Yurimaguas.“ Kniha přináší nové aspekty, analýzy a interpretace trutnovského rodáka a slavného jezuity, který v 17. století působil v Amazonii a vytvořil první mapu řeky Amazonky používanou až do 30. let 20. století. Autor zmíněné publikace, který se může pochlubit filosofickým jménem Aristóteles, je občanským povoláním přísedícím nejvyššího soudu v Loretu v Peru.


„Není náhodou, že je kniha peruánského badatele představována českému odbornému publiku právě zde,“ prohlásil rektor Karlovy univerzity profesor Václav Hampl na prezentaci knihy 26. února v Malé aule Karolina. A hned dodal, že slavný trutnovský rodák na této univerzitě kdysi studoval, podobně jako další čeští jezuité, kteří rozvíjeli v 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století svoji misijní činnost na různých místech amerického kontinentu i jinde ve světě.

„Jejich jména a činy jsou dnes často zmiňovány nejen v souvislosti s evangelizačním posláním. Samuel Fritz je kromě jiného známý svou mapou Amazonky z roku 1707, kterou vysoce oceňovali už přírodovědci 18. století. Osudy a dílo Samuela Fritze, ale i Josefa Neumanna, Šimona Boruhradského, Františka Boryně, Václava Bryera a dalších sledují nejen historikové, etnografové či geografové v zemích, kde tito misionáři působili, ale také odborníci v zemích původu, tedy zde v České republice,“ zmínil se rektor univerzity ve svém uvítacím proslovu.

Podle Hampla tvoří jméno univerzity především její absolventi, jejich odbornost, nasazení a jejich dílo. „Proto fakt, že zde představujeme knihu o Fritzovi, je svědectvím našeho zájmu o osudy našich absolventů, i když zde studovali už před třemi staletími. Je ale také potvrzením extenzivní spolupráce UK s badateli a akademickými pracovišti v Latinské Americe, slavnosti jako je tato chápu především jako vykročení k jejímu dalšímu prohlubování,“ zdůraznil Hampl.

Knihu českému publiku pak představil J. E. Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v České republice. „Knihu peruánského autora o Čechovi Samuelu Fritzovi uvádíme právě zde, protože zájem občanů této země o mou zemi je zde deklarován už od 17. století,“ vysvětlit přítomným peruánský velvyslanec. Podle jeho slov dlouhá tradice v objevování nových zemí a zkoumání přírody, stejně tak jako i nejnovější objevy v botanice a geografii přispěly k utužení přátelství a zlepšení spolupráce mezi Peru a Českou republikou.

Samuel Fritz – přírodovědec a humanista

Simona Binková z Ústavu ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK pak přítomným přiblížila biografické údaje a životní osudy Samuela Fritéze. Lopezova kniha prý vyniká hlavně důvěrnou znalostí prostředí Yurimaguas, což je jedno z nejstarších měst v peruánské Amazonii, které bylo jako misie založeno samotným Fritzem, a v dnešní době je hlavním městem provincie horní Amazonky.

Binková zároveň uvedla, že Samuelem Fritzem se zabývali už badatelé 18. století, do povědomí širší veřejnosti u nás se ale dostal až po polovině 20. století a zejména v posledních deseti letech intenzivní popularizační a odbornou činností badatelů sdružených kolem prof. Bohumila Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který v oblasti kartografie a hydrologie navázal na Fritzovo dílo a završil jej definitivním určením skutečných pramenů Amazonky.

Binková připomněla, že Samuel Fritz nebyl jen jezuitským misionářem, ale i významným přírodovědcem a humanistou. Narodil se 1654 v Trutnově, v 18 letech vstoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování přednášel na jezuitských gymnáziích v Čechách a na Moravě. Ve studiích pokračoval v Olomouci studiem teologie, ale už v té době žádal o vyslání na misijní činnost. Po získání souhlasu během tří dní opustil Olomouc a přes Janov, Sevillu a Cartagenu odplul do Quita a odtud pak do misií na horním toku Amazonky.

V Amazonii působil přes 40 let. Kromě šíření křesťanství učil místní obyvatelstvo praktickým dovednostem, sám vynikal znalostmi z oboru stavitelství a pěstování zemědělských plodin. Zakládáním misií a vzděláváním místního obyvatelstva se snažil dosáhnout jejich většího ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměření jeho osobnosti bylo však mnohem širší. Kromě sochařství a malířství byla jeho další odborností znalost jazyků, ovládal latinu, španělštinu a několik indiánských jazyků.

Nejznámější je však Fritzovo dílo v kartografii a hydrologii. Při svých cestách po misiích v Amazonii zaznamenával přítoky Amazonky a výsledkem byla mapa vyrytá roku 1707 jezuity v Quitu do měděné desky. Jediný zachovaný tištěný exemplář v Evropě, který roku 1743 zachránil před zničením člen francouzské zeměměřičské komise Charles M. La Condamine, je uchován v Národní knihovně v Paříži.

Konec života strávil Fritz ve městě Jéberos, kde roku 1725 umřel. Stal se prvním Evropanem, který splul Amazonku od horního toku až po ústí, a jedním z cestovatelů, kteří cestovali napříč celým kontinentem od Atlantického oceánu po Tichý.


Zdroj: iforum.cuni.cz. Více informací a fotografie z akce ZDE.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.11.2018 O otci Leopoldu Škarkovi SJ promluví P. Michal Altrichter SJ
4.10.2018 Portrét slovinského jezuity P. Marko Ivana Rupnika
10.8.2018 Vítězný návrh sochy ctihodného Martina Středy v Brně
23.5.2018 Portréty českých jezuitů na TV Noe
21.5.2018 O jezuitech za stavovského povstání bude přednášet P. Miroslav Herold SJNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil