Články / Aktuality Dnes je 26. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Antonín Koniáš budí i 250. let po své smrti emoce

Úterý, 23.11.2010
Praha. V tomto roce si připomínáme již 250. výročí od úmrtí snad vůbec nejkontroverznější postavy z dob protireformace a rekatolizace, jezuitského kněze Antonína Koniáše. Román Temno Aloise Jiráska, jenž byl později zfilmován, vykreslil tohoto kazatele a lidového misionáře v nejhorších barvách. I proto se stal v české společnosti archetypem náboženského fanatizmu, nesnášenlivosti, tmářství a pálení „závadných“ knih.


Památník národního písemnictví ovšem tuto osobnost plnou protikladů chce představit i jako barokního kazatele a literáta. „Jdu k Otci svému“ - tak se nazývá literárně-hudební pořad o řeholnících a řeholním životě sestavený z úryvků z příležitostných a svátečních kázání z 20.-60. let 18. století, doprovázený hudbou z kancionálu Antonína Koniáše. Akce se bude konat v Sále B. Němcové na Strahově 23. listopadu v 19 hodin ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Historickým ústavem AV ČR. Účinkovat bude Michael Pospíšil a Ritornello, Vít Pištěcký a Miloš Sládek.

Při příležitosti 250. výročí úmrtí lidového misionáře a spisovatele se také 7. prosince v zasedací místnosti budovy akademických ústavů v ulici Na Florenci 3 v Praze uskuteční vědecké kolokvium nazvané "Krátké věčného spasení upamatování" aneb Život a doba jezuity Antonína Koniáše. Akci pořádá Památník národního písemnictví ve spolupráci s Kabinetem pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR a Historickým ústavem AV ČR.

Přednášky se dotknou mimo jiné politicko-náboženské situace v habsburské monarchii za panování Karla VI. a Marie Terezie, katolických misií v českých zemích jako prostředku protireformace i katolické reformy, života a působení Antonína Koniáše, náboženské literatury či užívání náboženských knih v jeho době a v neposlední řadě i jeho „druhého života“ po smrti v roce 1760. Z historiků na kolokviu vystoupí: Jiří Mikulec, Martin Svatoš, Pavla Stuchlá, Kateřina Valentová a Miroslav Novotný. Literárněhistorické části se zhostí Miloš Sládek, Jan Kvapil, Marie Škarpová a Hana Klínková. Po přednáškách bude příležitost k otázkám, komentářům a diskusím.

Svatoš: Duchovní hodnoty nadřazoval hmotnému prospěchu

Postava Antonína Koniáše se také nedávno stala předmětem tematické dvoustrany Katolického týdeníku. Rozhovor Jana Paulase s filologem a kulturním historikem Martinem Svatošem si vytyčil cíl odpovědět na otázku, jaká je pravda o tomto muži protireformace a co jsou naopak jen mýty či legendy. „Koniáš byl působivý řečník, přesvědčivý kazatel, a tak řada nekatolických knih mu byla po jeho promluvách odevzdávána bezpochyby dobrovolně – to netvrdil pouze sám misionář, ale máme k tomu doklady i odjinud, například v zápisech o průběhu misií v městských kronikách,“ uvádí v rozhovoru přední znalec života tohoto barokního jezuity.

Koniáše nadto Svatoš představuje i jako zručného spisovatele. Známý lidový misionář byl podle jeho slov „vcelku schopným literátem, jedním z mnoha vícejazyčných autorů v Čechách té doby.“ Nepsal totiž jen česky, ale i německy a latinsky, některé práce vydal ve dvou jazykových verzích. „Zabavené evangelické zpěvníky nahrazoval jím sestaveným kancionálem Cytara Nového zákona, který vyšel i německy,“ pokračuje historik. V obou jazycích byly prý publikovány i jeho komentáře k vybraným epištolám a evangeliím. Naopak česky a latinsky sepsal „Svaté upamatování na každý den v měsíci k pobožnému povážení“.

„Z pohledu našeho systému hodnot máme někdy tendenci dívat se na něho jako na rozporuplnou osobnost,“ domnívá se Svatoš. Podle jeho slov „můžeme ocenit, že duchovní hodnoty nadřazoval hmotnému prospěchu a že z lásky k bližním se neváhal pro strádající i obětovat.“ Jeho úmysl a jednání ovšem nepochopíme, když ztratíme ze zřetele dobu, v které žil.

„Z dnešního pohledu byl fanatikem své víry, který se zcela ztotožnil s cíli i prostředky katolické reformace, ale myslím, že o správnosti svého jednání neměl pochybnosti, a proto byl naprosto integrální osobností," hodnotí tuto kontroverzní českou postavu historik Svatoš. Když prý jeho způsob myšlení a jednání posuzujeme měřítky dnešní humanity, jeví se nám jako rozporuplná či tragická postava našich dějin. "Takovýto ahistorický pohled na práci barokního misionáře je však stejně absurdní, jako kdybychom vypalování klášterů, zabíjení řeholníků a pálení rukopisných knih husity posuzovali z hlediska dnešní ochrany kulturního dědictví či současných lidských práv a svobod,“ uzavírá rozhovor Svatoš.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2018 Portréty českých jezuitů na TV Noe
21.5.2018 O jezuitech za stavovského povstání bude přednášet P. Miroslav Herold SJ
12.3.2018 Apoštol pražské periferie František Krus
9.2.2018 Večer barokních kázání u sester boromejek
19.1.2018 Kněžská činnost může mít různou podobu


Diskuse
Radim Obšivač - Antonín Koniáš 24.11.10 15:04UPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil