Články / Aktuality Dnes je 20. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Mladší jezuité se sjeli do Kolína

Čtvrtek, 30.12.2010
Kolín. Na sklonku roku 2010 navázali mladší jezuité před posledními sliby na dlouholetou tradici a sjeli se mezi vánočními svátky a Novým rokem do bývalého noviciátního domu v Kolíně. Hlavním organizátorem byl studijní prefekt české provincie Petr Kolář. Na setkání nechyběl ani český provinciál František Hylmar, který navrhl letošní kolínskou akci koncipovat jako setkání s některými exjezuity.


Většina účastníků akce do kolínského domu dorazila už v pondělí 28. prosince večer a po vydatné večeři se podělili o to, čím se zabývali a co prožili v uplynulém roce. Následující dva dny byly ve znamení přednášek a besed. Hlavním hostem byl filosof a politický komentátor Michal Hauser z Filosofického ústavu Akademie věd ČR, který v úterý dopoledne nastínil svůj kritický pohled na současnou společnost.

Bývalý jezuitský novic ve své přednášce shrnul styčné body svého myšlení, které už dříve představil ve svých knihách Prolegomena k filosofii současnosti, Sociální stát a kapitalismus a Adorno: moderna a negativita. Zaměřil se mimo jiné na ekologickou krizi, omezování demokracie a rozklad subjektu, tedy skutečnosti, které jsou podle jeho slov základními krizovými body postmoderní doby a lze je chápat jako impulsy k obnově levicově zaměřené filosofie.

Hauser navázal na tzv. kritickou teorii (Adorno, Habermas aj.), která chce čelit tomu, že „normativita“ je buď vytlačována pragmatizmem, nebo se stává pouhým nástrojem v prosazování cílů vládnoucí politické garnitury. Tím jsou podle Hausera potlačovány základní demokratické principy. To nás vede k tázání, co je třeba změnit, aby nedocházelo k omezování občanských svobod. Podle kritické teorie je nutná emancipace člověka od společenských tlaků, odhalování a demytizace ideologie konservativních obhájců neoliberalismu a práce na radikálních společenských změnách.

Slavoj Žižek, slovinský filosof a kulturní teoretik čerpající z filosofických tradic Marxe a Hegela, prý kdysi prohlásil, že na Číně lze vidět, jak se kapitalizmus rozvíjí za cenu potlačování občanských svobod. Žižek se provokativně ptá, zda není Čína naší budoucností a zda není čínský politický systém tím, k čemu i my sami směřujeme. Hegel definuje občanskou společnost jako společenství jedinců prosazujících své vlastní zájmy. Hauser proto navrhuje návrat ke kořenům a klade si otázku, zda bychom neměli směřovat k omezování ekonomické moci. „Jsme opravdu otevřenou společností, jak to kdysi formuloval Karl Popper?“ ptal se Hauser na konci svého příspěvku.

Živá debata nad Hauserovou přednáškou pak vyplnila zbytek úterního dopoledne. Po bohoslužbě a obědě následovala krátká prohlídka kolínského chrámu sv. Bartoloměje a odpolední setkání s několika dalšími exjezuity. Hlavním tématem byla otázka, jak oni vidí po letech jezuitský řád a jeho roli v současné společnosti.

Ve středu dopoledne následovala poslední část kolínského setkání, kterou moderoval provinciál František Hylmar. Jako námět k zamyšlení a meditaci byl účastníkům představen list generálního představeného Adolfa Nicoláse k posledním jezuitským slibům. Debata se poté stočila na provinční apoštolské priority, iniciativy v rámci evangelizace v sekularizované společnosti a evropské souvislosti dnešního jezuitského poslání. Setkání pak bylo zakončeno bohoslužbou v exerciční kapli a slavnostním obědem.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.9.2017 V Prešově složil první sliby i Vojtěch Fojt
29.6.2017 Novicové z několika zemí se setkali v Chorvatsku
2.1.2017 Setkání česko-slovenských scholastiků
8.8.2014 Mladí jezuité z celé Evropy se setkali v Římě - i s papežem
4.6.2014 Mezinárodní setkání noviců v Polsku


Diskuse
Petra Otýpková - Exjezuité - setkávání 6.1.11 20:27UPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil