Články / Rozhovory Dnes je 20. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Z dětí se stávají vyrovnanější osobnosti

Úterý, 29.1.2013
Rozhovor s ředitelkou školy Nativity Jindřiškou Vopatovou

Jan Regner

Školu Nativity v Děčíně původně čeští jezuité zřídili jako nabídku pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nyní zdejší učitelský sbor směřuje spíše k cíli, vytvořit vzdělávací instituci, která nikoho nevylučuje. Naopak se snaží citlivě a individuálně reagovat na potřeby všech dětí a vzít v potaz i jejich odlišné sociální zázemí. Posláním školy je poskytovat vzdělání dětem na druhém stupni základní školy. Zejména pak těm, které zvláště potřebují pro své učení menší kolektiv žáků a nadstandardní podporu ze strany učitelů. O tom, jak se to daří, jsme si povídali s ředitelkou školy Jindřiškou Vopatovou.


Jak hodnotíte dosavadní rozvoj školy?

Myslím, že Nativity se vyvíjí příznivě. Už druhý rok jsou naplněné všechny ročníky, první deváťáci jsou na středních školách a zdá se, že se jim daří dobře. Postupem času je stále zřetelnější, že škola skutečně pomáhá dětem znevýhodněným, poskytuje jim zázemí k osobnímu rozvoji a k upevnění životních hodnot. Mám radost hlavně z těch dětí, které přišly s nějakým vnitřním zraněním a během let se z nich staly klidnější, vyrovnanější osobnosti. Vychovávat a učit děti v období jejich puberty je hodně náročné, ale podle mého názoru může být klíčovým obdobím pro celý další život.

Co se v poslední době podařilo? Co vás nejvíc potěšilo?

V poslední době mě potěšila návštěva pana generála Adolfo Nicoláse na sklonku minulého roku. Pan provinciál František Hylmar s námi připravoval program setkání pana generála a jeho doprovodu se všemi žáky i učiteli školy. Na začátku setkání zazpíval Missu Brevis náš školní sbor vedený hudebním skladatelem Milošem Bokem a pak děti anglicky pokládaly panu generálovi otázky. Odpovědi pak z angličtiny tlumočil jeden žák z deváté třídy, pomáhal mu kamarád ze šesté třídy. Oba tlumočili skvěle.

Po skončení společného programu jsme se s panem generálem sešli my učitelé a asi půl hodiny jsme hovořili o školství, ignaciánské pedagogice, poslání jezuitského řádu a jiných otázkách. Ještě před odjezdem nám pan generál zanechal vzkaz na nástěnce s přáním všeho dobrého.

Jak tuto návštěvu jezuitského generálního představeného zpětně hodnotíte?

Myslím, že návštěva pana generála byla milá a bez zbytečného stresu. Oceňovali jsme, že pan generál jedná přátelsky a skromně, jako by si ani neuvědomoval, jak významné je jeho postavení. Určitě to byla přínosná událost pro nás všechny.

Jaké výzvy a projekty školu čekají v nejbližší době?

V nadcházejícím půl roce se chystáme uskutečnit zájezd do Dánského království. Konkrétně bychom rádi navštívili Kodaň, kde bychom navštívili dvě jezuitské školy. Pokračovali bychom na sever do Skagenu.

Kromě Dánska se samozřejmě chystáme na pravidelné akce, jako jsou projektové dny, workshopy, různé soutěže, výlety a vystoupení sboru na různých místech republiky. My učitelé pojedeme v tomto týdnu na každoroční duchovní obnovu do Jiřetína pod Jedlovou, kde se k nám připojí P. Jan Adamík SJ. Na konci června se chystáme do Jeseníků, kde budeme relaxovat a ohlížet se za uplynulým školním rokem.

Chystáte se na návštěvu školy Nativity v New Yorku. Jak se na tuto cestu těšíte a co si od ní slibujete?

Do New Yorku se těším, protože poprvé uvidím, jak fungují jiné školy Nativity. Všechny dosavadní informace mám jen z internetu a z vyprávění Josefa Horehledě. Doufám, že zjistím, jaké je poslání těchto škol v USA, jaké jsou principy jejich fungování a co z toho je aplikovatelné v naší společnosti. Zajímá mě, jestli se rozdíly mezi naší a americkou Nativity týkají jen kulturních záležitostí a zda se v cíli a poslání nelišíme, protože podle mého názoru je naše česká škola Nativity přesně taková, jakou tato společnost potřebuje.


Více informací na oficiálních stránkách školy Nativity.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.4.2017 V děčínském zámku vystoupily pěvecké sbory jezuitských škol
17.1.2016 Spolupracovníci a přátelé školy Nativity spolu povečeřeli
22.12.2013 Ve škole Nativity se konaly netradiční adventní trhy
10.8.2013 Na italských jezuitských školách přibývá dětí
20.5.2013 Nativity má za sebou další úspěšný rok


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny v Santiagu de Compostela


Koncert ke cti P. Martina Středy


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť přátel SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil