Články / Aktuality Dnes je 24. 1. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Kněží z celé republiky si připomenou osobnost kardinála Špidlíka

Pondělí, 15.4.2013
Velehrad. Několik stovek kněží a jáhnů a s nimi biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes sešlo na Velehradě na Národní pouti kněží, která potrvá do středy 17. dubna. Setkání, jehož ústředním tématem je kněžské povolání, tvoří součást letošních oslav cyrilometodějského jubilea a Roku víry. V úterý 16. dubna k českým kněžím promluví také Marko Ivan Rupnik SJ, žák kardinála Tomáše Špidlíka, třetí výročí jehož úmrtí si právě v tento den připomeneme.


Hlavním motivem letošního setkání kněží je obnova víry účastníků a jejich posvěcení. Kněží se zúčastní večerní modlitby v duchu kajícnosti za „očištění se pro den víry“ a na vyjádření vděčnosti za dar kněžství. Budou přemýšlet nad vlastní identitou a posláním a v úterý při bohoslužbě vyslání obdrží zvláštní požehnání, jež bude mít charakter vyslání kněží jako služebníků evangelia. Hlavním bodem je poutní mše svatá, kterou bude slavit olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 16. dubna 2013 od 10.00 hodin; kázání pronese kardinál Dominik Duka.

Na kněze čeká bohatý duchovní program, do kterého budou zapojeni biskupové Čech a Moravy, i rozmanitý doprovodný kulturní program. Na Velehradě zazní také řada zajímavých přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. Například o hledání identity kněze promluví Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře. Jaroslav Lorman pohovoří na téma „Současné problémy křesťanského manželství“ a Tomáš Halík se zaměří na problematiku akademické pastorace a dialog s agnostiky. Tématu církevních restitucí se bude věnovat sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub. O dorůstání ke zralosti v kněžské profesi promluví profesor psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně Vladimír Smékal.

Významným bodem programu bude vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, od jehož úmrtí uplynou právě v úterý 16. dubna tři roky. Program toho dne proto uvede přednáška Marka Ivana Rupnika SJ, žáka Tomáše Špidlíka a ředitele římského Centra Aletti. Tématem přednášky budou „Misie v dnešním světě“.

Velehradského setkání biskupů, kněží a jáhnů představuje první akci tohoto druhu v dějinách České republiky. Kněžské poutě na Velehradě však již mají svou tradici. Kněžská pouť se na Velehradě konala např. v roce 1969 během oslav výročí smrti sv. Cyrila. Další setkání kněží hostil Velehrad 10. dubna 1985 jako připomínku 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Po pádu komunismu se celonárodní pouť kněží uskutečnila v září roku 1990. Toto setkání mělo kající ráz a bylo projevem pokání za všechny kněžské chyby v době komunismu, zvláště za ty, kdo jakýmkoliv způsobem kolaborovali s režimem.


Zdroj/ Foto: TS ČBK, ADO

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.12.2017 Radio Proglas připomnělo osobnost kardinála Tomáše Špidlíka
16.12.2017 Boskovičtí se připravují na sté výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka
7.12.2017 S Richardem Čemusem o inkulturaci víry v současné Evropě
10.4.2017 Mše svatá k sedmému výročí úmrtí otce Špidlíka
18.4.2016 Profesor Richard Čemus bude přednášet v Brně


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Křesťanský Východ a Západ

Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
více »

Nejbližší akce

Jsme odvážní (?)


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Povoláním člověk


Škola modlitby Lectio Divina


Ignaciánské exercicie (Kurz 226)


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil