Články / Aktuality Dnes je 27. 4. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Kněží z celé republiky si připomenou osobnost kardinála Špidlíka

Pondělí, 15.4.2013
Velehrad. Několik stovek kněží a jáhnů a s nimi biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes sešlo na Velehradě na Národní pouti kněží, která potrvá do středy 17. dubna. Setkání, jehož ústředním tématem je kněžské povolání, tvoří součást letošních oslav cyrilometodějského jubilea a Roku víry. V úterý 16. dubna k českým kněžím promluví také Marko Ivan Rupnik SJ, žák kardinála Tomáše Špidlíka, třetí výročí jehož úmrtí si právě v tento den připomeneme.


Hlavním motivem letošního setkání kněží je obnova víry účastníků a jejich posvěcení. Kněží se zúčastní večerní modlitby v duchu kajícnosti za „očištění se pro den víry“ a na vyjádření vděčnosti za dar kněžství. Budou přemýšlet nad vlastní identitou a posláním a v úterý při bohoslužbě vyslání obdrží zvláštní požehnání, jež bude mít charakter vyslání kněží jako služebníků evangelia. Hlavním bodem je poutní mše svatá, kterou bude slavit olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 16. dubna 2013 od 10.00 hodin; kázání pronese kardinál Dominik Duka.

Na kněze čeká bohatý duchovní program, do kterého budou zapojeni biskupové Čech a Moravy, i rozmanitý doprovodný kulturní program. Na Velehradě zazní také řada zajímavých přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. Například o hledání identity kněze promluví Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře. Jaroslav Lorman pohovoří na téma „Současné problémy křesťanského manželství“ a Tomáš Halík se zaměří na problematiku akademické pastorace a dialog s agnostiky. Tématu církevních restitucí se bude věnovat sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub. O dorůstání ke zralosti v kněžské profesi promluví profesor psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně Vladimír Smékal.

Významným bodem programu bude vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, od jehož úmrtí uplynou právě v úterý 16. dubna tři roky. Program toho dne proto uvede přednáška Marka Ivana Rupnika SJ, žáka Tomáše Špidlíka a ředitele římského Centra Aletti. Tématem přednášky budou „Misie v dnešním světě“.

Velehradského setkání biskupů, kněží a jáhnů představuje první akci tohoto druhu v dějinách České republiky. Kněžské poutě na Velehradě však již mají svou tradici. Kněžská pouť se na Velehradě konala např. v roce 1969 během oslav výročí smrti sv. Cyrila. Další setkání kněží hostil Velehrad 10. dubna 1985 jako připomínku 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Po pádu komunismu se celonárodní pouť kněží uskutečnila v září roku 1990. Toto setkání mělo kající ráz a bylo projevem pokání za všechny kněžské chyby v době komunismu, zvláště za ty, kdo jakýmkoliv způsobem kolaborovali s režimem.


Zdroj/ Foto: TS ČBK, ADO

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.4.2017 Mše svatá k sedmému výročí úmrtí otce Špidlíka
18.4.2016 Profesor Richard Čemus bude přednášet v Brně
23.3.2016 Mše svatá k šestému výročí úmrtí otce Špidlíka
20.3.2015 Páté výročí smrti kardinála Tomáše Špidlíka
16.4.2013 Otec Špidlík - starec


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Mlčení

Šúsaku Endó

Mlčení japonského spisovatele Šúsaku Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v rozsáhlé epopeji Služebníci neužiteční, Endó pojal z neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
více »

Nejbližší akce

Barokní jezuitské Klatovy 2017


Duchovně-odpočinkový pobyt s P. Františkem Líznou


Absolventský Velehrad


Brněnská pouť do Křtin


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory a animátory seniorů


Duchovní obnova pro seniory


Nazírání Písma svatého


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo


více »

Kalendárium

Památka Josefa Marie Rubia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil