Články / Aktuality Dnes je 26. 6. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Kněží z celé republiky si připomenou osobnost kardinála Špidlíka

Pondělí, 15.4.2013
Velehrad. Několik stovek kněží a jáhnů a s nimi biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes sešlo na Velehradě na Národní pouti kněží, která potrvá do středy 17. dubna. Setkání, jehož ústředním tématem je kněžské povolání, tvoří součást letošních oslav cyrilometodějského jubilea a Roku víry. V úterý 16. dubna k českým kněžím promluví také Marko Ivan Rupnik SJ, žák kardinála Tomáše Špidlíka, třetí výročí jehož úmrtí si právě v tento den připomeneme.


Hlavním motivem letošního setkání kněží je obnova víry účastníků a jejich posvěcení. Kněží se zúčastní večerní modlitby v duchu kajícnosti za „očištění se pro den víry“ a na vyjádření vděčnosti za dar kněžství. Budou přemýšlet nad vlastní identitou a posláním a v úterý při bohoslužbě vyslání obdrží zvláštní požehnání, jež bude mít charakter vyslání kněží jako služebníků evangelia. Hlavním bodem je poutní mše svatá, kterou bude slavit olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 16. dubna 2013 od 10.00 hodin; kázání pronese kardinál Dominik Duka.

Na kněze čeká bohatý duchovní program, do kterého budou zapojeni biskupové Čech a Moravy, i rozmanitý doprovodný kulturní program. Na Velehradě zazní také řada zajímavých přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. Například o hledání identity kněze promluví Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře. Jaroslav Lorman pohovoří na téma „Současné problémy křesťanského manželství“ a Tomáš Halík se zaměří na problematiku akademické pastorace a dialog s agnostiky. Tématu církevních restitucí se bude věnovat sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub. O dorůstání ke zralosti v kněžské profesi promluví profesor psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně Vladimír Smékal.

Významným bodem programu bude vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka, nejvýznamnějšího českého teologa žijícího v zahraničí, od jehož úmrtí uplynou právě v úterý 16. dubna tři roky. Program toho dne proto uvede přednáška Marka Ivana Rupnika SJ, žáka Tomáše Špidlíka a ředitele římského Centra Aletti. Tématem přednášky budou „Misie v dnešním světě“.

Velehradského setkání biskupů, kněží a jáhnů představuje první akci tohoto druhu v dějinách České republiky. Kněžské poutě na Velehradě však již mají svou tradici. Kněžská pouť se na Velehradě konala např. v roce 1969 během oslav výročí smrti sv. Cyrila. Další setkání kněží hostil Velehrad 10. dubna 1985 jako připomínku 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Po pádu komunismu se celonárodní pouť kněží uskutečnila v září roku 1990. Toto setkání mělo kající ráz a bylo projevem pokání za všechny kněžské chyby v době komunismu, zvláště za ty, kdo jakýmkoliv způsobem kolaborovali s režimem.


Zdroj/ Foto: TS ČBK, ADO

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.4.2017 Mše svatá k sedmému výročí úmrtí otce Špidlíka
18.4.2016 Profesor Richard Čemus bude přednášet v Brně
23.3.2016 Mše svatá k šestému výročí úmrtí otce Špidlíka
20.3.2015 Páté výročí smrti kardinála Tomáše Špidlíka
16.4.2013 Otec Špidlík - starec


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis


Živé kameny na Svatojakubské cestě


Živé kameny v Santiagu de Compostela


Gotické katedrály ve Francii


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil