Články / Aktuality Dnes je 18. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Nový klatovský karafiát nese jméno jezuity Vojtěcha Chanovského

Sobota, 6.7.2013
Klatovy. Jedním ze symbolů města Klatovy jsou vedle katakomb a Černé věže klatovské karafiáty, které právě letos slaví dvousté výročí. Jejich rodina se nedávno rozrostla o nový, již šedesátý osmý druh, který dostal jméno po Vojtěchu Chanovském. Tento lidový misionář a zakladatel klatovské jezuitské koleje se tak zařadil ke slavným osobnostem, jako je Emma Destinnová či František Křižík, po nichž jsou pojmenovány další druhy klatovských karafiátů.


Nový druh karafiátu poprvé vykvetl již roku 2009. Jeho pěstitel Peter Pošefka z Klatov však musel počkat další dva roky, aby měl jistotu, že se mu opravdu podařilo vytvořit nový druh karafiátu, který již nezmění svou základní nebo doplňkovou barvu. Tento nový karafiát je velmi vzácný tím, že jako jeden z pouhých dvou druhů na světě dokáže v době kvetení měnit svou barvu. Když nakvétá, je světlé růžovofialové barvy. Když odkvétá, má barvu tmavě fialovou až černou.

Jméno pro novou květinu vybral sám pěstitel Peter Pošefka, který se rozhodl pro významného klatovského jezuitu Vojtěcha Chanovského, od jehož úmrtí letos v květnu uplynulo 370 let. Karafiát byl pojmenován v pátek 28. června během slavnostního setkání v klatovských katakombách. Setkání tvořilo součást oslav dvoustého výročí klatovských karafiátů, které se začaly pěstovat roku 1813, kdy baron Josef Volšanský po napoleonských válkách do Klatov z Francie přivezl semínka karafiátu.

Slavnostního aktu se vedle starosty města Klatov Rudolfa Salvetra, místostarosty Klatov a předsedy občanského sdružení Klatovské katakomby Václava Chrousta, „otce“ nově vyšlechtěného karafiátu Petera Pošefky a dalších vzácných hostí zúčastnil také představený České provincie Tovaryšstva Ježíšova Josef Stuchlý SJ a plzeňský biskup František Radkovský. Plzeňský biskup karafiát slavnostně pojmenoval a požehnal mu a ve své promluvě připomněl, že příroda má své zákonitosti, které my nevymýšlíme, ale pouze objevujeme, a že i řád, který existuje v přírodě, je důkazem Boží existence.

Vojtěch (Albert) Chanovský (1581-1643) se narodil ve Svéradicích na Klatovsku. Do jezuitského řádu vstoupil roku 1601. Od roku 1623 až do své smrti působil jako misionář, zejména v jihozápadních Čechách, na Plzeňsku, Prácheňsku, Bechyňsku a v Podbrdsku. V českém jazyce sepsal populární katechetickou příručku Správa křesťanská a spis Stopa zbožných Čech, který do latiny přeložil Jan Tanner. Město Klatovy ctí Alberta Chanovského jako otce zakladatele místní jezuitské koleje. Chanovský uvedl jezuity do Klatov roku 1636. Tehdy zde vznikla jezuitská rezidence (roku 1642 povýšená na kolej) a bylo tu zřízeno významné gymnázium, které se na počátku 18. století stalo největším neakademickým gymnáziem na území českých zemí; později na něm studovali například Josef Dobrovský či klatovský rodák Václav Matěj Kramerius. Albert Chanovský zemřel v Klatovech dne 16. května 1643 v pověsti svatosti a jeho tělo je uloženo v místních katakombách.

Jan Tanner věnoval osobnosti a životu Alberta Chanovského hagiografický spis Muž apoštolský, ve kterém Chanovského nahlíží jako světce, přestože za svatého nikdy prohlášen nebyl.

Odkaz Alberta Chanovského si v dubnu v Klatovech připomněli také účastníci letošního ročníku Barokních jezuitských Klatov. Chanovského misie a jeho katechismus přiblížil český jezuita a literární historik Petr Havlíček a nechyběla ani návštěva městečka Chanovice.


Bližší informace o slavnostním setkání se můžete dozvědět zde a o osobnosti Alberta Chanovského tady.

Zdroj/ Foto: Klatovské katakomby

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.5.2017 Barokní jezuitské Klatovy již pojedenácté
13.4.2017 V Klatovech se bude diskutovat o duchovním i světském cestování
26.4.2016 Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Barokních jezuitských Klatov
26.4.2015 V Klatovech se diskutovalo o barokní víře, vědě a literatuře
29.4.2014 Klatovy se o víkendu navrátily do doby Balbínovy


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kdo pečují o kostel


Ignaciánské exercicie: 1. týden


Duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Víkend pro seniory


více »

Kalendárium

Obnova zasvěcení TJ sv. Josefovi

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil