Články / Rozhovory Dnes je 27. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Nebudeme-li Boží království budovat společně, budeme stavět peklo

Čtvrtek, 1.8.2013
S jezuitou Markem Janásem o problémech soužití české většiny s Romy

Jan Regner

Roztržky mezi Romy a Čechy jsou v poslední době u nás stále častější. Navíc se do demontrací začínají víc a víc zapojovat nejen extremistické skupiny, ale i běžní občané. Je naše společnost nemocná? Jak ji co nejúčinněji vyléčit? Jak se na této "terapii" může podílet církev? Nejen na to jsme se zeptali jezuity Marka Janáse, který se danou problematikou řadu let zabývá a navíc se angažuje v obraně Romů.


V poslední době stále sílí nepokoje mezi českou majoritou a romskou minoritou. Z Šluknovského výběžku se nyní přenesly například i do Českých Budějovic. Kde je podle tebe třeba hledat původ těchto nepokojů, o kterých se v dnešní době mluví na mnoha různých rovinách?

Původ je třeba vidět z jedné strany ve frustraci společnosti z celkového politicko-ekonomického stavu země. Privatizace a transformace českým způsobem po roce 1989, bezprávní stav země a nenesení odpovědnosti za politická rozhodnutí, ochrana těch, kteří se obohatili na úkor obyvatel a jimž byla udělena prezidentská amnestie. Zchudnutí obyvatel a obtížné domáhání spravedlnosti. Následkem toho člověk a společnost tíhnou k tomu hledat v podobné situaci nějakého obětního kozla. V minulosti to mohli být Židé, každý Němec nebo kapitalisté. V současné době jsou takovým snadným nositelem Romové.

Mezi demonstrujícími je stále více obyčejných lidí, nejde tedy jen o přívržence extremistických hnutí. Často jsou to lidé, kteří jsou jinak tolerantní vůči jiným menšinám, u Vietnamců nakupují levné oblečení, chodí do čínské restarace nebo na thaiské masáže, se Slováky úspěšně spolupracují ve firmě apod. Zároveň ale bytostně nesnáší Romy a často je zahrnují až nenávistným sentimentem.

V Budějicích jsem byl první sobotu, kdy tam po dobu tří sobot směřovaly na sídliště Máj skupiny místních obyvatel i neonacistů. Když místo, kde měli předtím svůj program budějovičtí Romové, zaujaly skupinky místních neromských obyvatel a několik neonacistů a začaly provolávat protiromská hesla, uvědomil jsem si nenormálnost doby, ve které se nacházíme. Pod námi sto těžkooděnců, několik stovek lidí, kteří se přes ně chtěli dostat na sídliště Máj a okolo mne asi osmdesát lidí tu nadávajících na těžkooděnce, tu na Romy. Vnímal jsem u nich neschopnost zdravého úsudku, zda to, co dělají, je dobré nebo zlé.

Hranice lidského jednání se posunuly a je v něm více destruktivního, emotivního, jako by člověk byl obestřen zvláštním mrakem nevědění. Když jsem potom na záběrech viděl čtrnáctileté a patnáctileté kluky, jak házejí po těžkooděncích kameny, položil jsem si otázku, kde jsou jejich rodiče, jak je možné, že jejich dítě je zde. Individualizace člověka tažena k extrému? Místo aby se člověk ještě učil dodržovat společenské normy chování, už si vybral, a to destruktivní adrenalinovou formu, kde byli jeho rodiče? Podobná otázka zazní v bibli: „Kaine, kde je tvůj bratr“?

V čem selhávaly dosavadní snahy Českého či předtím Československého státu pokud jde o romskou problematiku?

V nedostatečném vypracování sociální politiky, a to až do dnešního dne. Nasadil se takový neoliberální způsob, že dopady budou ještě tvrdší pro další skupiny, ne jen pro Romy. Ti jsou nejvíce zranitelní, protože dělnické profese a práce, které ještě před patnácti lety vykonávali, již nejsou, nebo jich je takové malé množství, že na ně nedosáhnou. Exkluzivní způsob vzdělání způsobil, že většina Romů bude mít pouze základní vzdělání. Podmínky, v jakých žije chudý člověk, způsobí, že sociální propad bude ještě pokračovat. Z toho se dětem těžko dostává.

Jaké jsou tvé zkušenosti s působením mezi Romy?

Uvědomil jsem si, že se setkávám především s Čechy. Když slyším pražský, budějovický, ostravský nebo břeclavský přízvuk u těchto lidí, uvědomím si, že jsme se společně narodili v jedné zemi a že záleží na nás a na okolí, jak v této zemi budeme společně žít. Tím, že jsme se ve společnosti jeden druhému za dvacet let tak vzdálili, myslím tím edukační, lokální i pracovní vzdálenost, přestali jsme jeden druhého slyšet a vidět. To, co mezi námi může nyní převažovat, je strach z neznámého, to znamená strach vyjít ze své čtvrti, protože v té druhé je to pro mne neznámé, a současně strach ze ztráty jistot, které v životě ještě mohu mít.

Samozřejmě i já se potýkám se strachem, když mám jet na nové místo a s těmito lidmi se sejít. Ale když strach padne, přijde údiv nad tím, že jsou stejní jako já a v mnohém dokonce lepší. Nemají stejnou šanci a někteří, převážně ženy, dokázaly unést mnohem více, než bych já dokázal. Zjistil jsem, že mě setkání s nimi nejenom polidšťuje, ale také že mne evangelizuje. Život nepřináší jenom pozici na výsluní, on přináší také styk se zemí. Při setkáních s nimi si uvědomím, kolik nám ještě chybí, aby byly položeny základy pro Boží království. Nebudeme-li Boží království budovat společně, budeme stavět peklo.

Jak by mohla či měla církev a její představitelé, nebo i prostí křesťané v této situaci pomoct?

Pomohlo by jasné prohlášení České biskupské konference proti nárůstu extrémismu, jasná slova k věřícím, že mají navrhnout, čím by jako farníci a členové církve mohli napomoci ke smíření ve společnosti. Doba nevyžaduje alibismus a stažení se do vlastního náboženského světa, který by spíše byl opiem lidstva, doba vyžaduje jasné slovo proroka a čin Samařana.


Marek Janás se narodil roku 1971 v Havířově, dorůstal na Pálavě. V roce 1998 vstoupil do jezuitského řádu. Absolvoval dvouletý noviciát v Kolíně a pak tři roky studoval filosofii na Vysoké filosoficko-pedagogické škole "Ignatianum" v Krakově. V letech 2003-2005 působil na Ukrajině a pak 2005-2008 studoval teologii na Centre Sèvres v Paříži. Teologii dokončil na CMTF UP a zároveň studoval sociální práci na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. Nyní je členem pražské řeholní komunity a zaměřuje se na sociální apoštolát, především romskou problematiku.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.5.2019 Příprava oslav výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
9.4.2019 Setkání evropských delegátů pro formaci a sociální apoštolát ve Varšavě
6.3.2019 Zapomenutá lidskost
22.2.2019 Rodiny v Barceloně přijímají uprchlíky
19.2.2019 Jezuité vyzývají k solidaritě s obyvateli HaitiNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


Hledání sil ke službě


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil