Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v Olomouci

Úterý, 11.2.2014
Olomouc. Ve dnech 10. - 11. února zavítal do Olomouce arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretář vatikánské Kongregace pro východní církve a profesor Papežského východního institutu v Římě. Jako hostující profesor Cyrilometodějské teologické fakulty zde tento slovenský jezuita vystoupil s přednáškou a workshopem, určenými pro studenty, akademické pracovníky i širší veřejnost. Tématem jeho úvah byly proměny současné Evropy. Akci spolupořádal Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu


V pondělí 10. února od 17:30 hodin přednesl arcibiskup Cyril Vasiľ SJ na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty UP přednášku s názvem „Premeny súčasnej Európy". Po přednášce následoval prostor k diskuzi. V úterý 11. února pak od 9:00 do 10:30 hodin vedl workshop s názvem „Pol storočia po Unitatis Redintegratio a Orientalium Ecclesiarum - čas na bilanciu a plánovanie ďalšej púte". Obě setkání pořádala Cyrilometodějská teologická fakulta UP ve spolupráci s Institutem interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Arcibiskup prof. Cyril Vasiľ SJ se narodil roku 1965 v Košicích. Vysvěcen na kněze byl v roce 1987 a v témže roce se souhlasem svého ordináře odešel do emigrace, aby mohl pokračovat ve vyšších teologických studiích. Během studia východního práva na Papežském východním institutu v Římě vstoupil roku 1990 do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1994 dokončil a obhájil svoji doktorskou práci v oboru východního práva. K olomoucké univerzitě má osobní vztah, neboť v roce 1998 se zde habilitoval. Roku 2007 byl jmenován rektorem Papežského východního institutu a o dva roky později jej papež Benedikt XVI. jmenoval sekretářem Kongregace pro východní církve. Je žákem prof. Ivana Žužeka SJ. Je znám svými vědeckými pracemi jako erudovaný kanonista, znalec křesťanského Východu a ekumenického dialogu. Aktivní je rovněž ve skautském hnutí.


Plakátek ke stažení zde.

Zdroj: IMEVD

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
13.10.2017 Papežský východní institut slaví sto let
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti
5.5.2013 Podstatou celibátníka je duchovní otcovstvíNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil