Články / Aktuality Dnes je 18. 8. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Formace mladých jezuitů se stává více evropskou

Úterý, 15.4.2014
Londýn. Ve dnech 6. až 10. dubna se na Heythrop College v Londýně konalo již třetí setkání delegátů pro formaci evropských jezuitských provincií. Účastníci jednali o doplnění směrnic pro formaci jezuitů a zahájili přípravu na první evropské setkání jezuitských formátorů, tedy těch, kdo se formaci mladých jezuitů věnují. Českou provincii na setkání zastupoval P. František Hylmar SJ.


„Charakter Tovaryšstva se v dnešní době trochu mění a formace mladých jezuitů v Evropě již začíná být opravdu společná,“ popisuje současnou situaci P. František Hylmar SJ, který má formaci mladých jezuitů (scholastiků) na starosti za českou provincii. „Otec generál výslovně mluví o tom, že se mají snižovat hranice mezi provinciemi, aby vzniklo společenství lidí, kteří budou schopni pracovat i v jiné provincii a v jiné kultuře, než je ta jejich. Tomu má odpovídat i formace mladých jezuitů; předávání informací a vzájemná znalost musí jít více do hloubky než kdysi,“ dokresluje někdejší český provinciál.

V dřívější době ručily za formaci jednotlivé provincie a formace se řídila všeobecnými normami Tovaryšstva, vždy podbarvenými specifiky konkrétní provincie. V posledních letech však byly vytvořeny jednotné směrnice pro všechna formační centra v Evropě, aby se formace scholastiků z různých provincií více sjednotila. Jedním z cílů londýnského setkání bylo doplnit tyto směrnice, především pokud se týče hlubšího poznávání ignaciánské spirituality, bližšího seznamování se s prameny pro jezuitskou historii a spiritualitu a s Konstitucemi Tovaryšstva. V budoucnu se má způsob formace v různých evropských centrech ještě více sbližovat a v zájmu většího soustředění sil se také počítá se slučováním některých institucí.

Jedno Tovaryšstvo v různých kulturních podobách

Účastníci londýnského setkání také zahájili přípravu na první evropské setkání jezuitských formátorů, tedy představených formačních komunit, superiorů či duchovních doprovázejících mladých jezuitů, které se bude konat roku 2015 či 2016 v Loyole. O formaci jezuitů se však v současné době neuvažuje pouze na evropské, nýbrž také na celosvětové úrovni, aby Tovaryšstvo bylo skutečně jedno v různých kulturních podobách. Jezuité z Evropy a Severní i Jižní Ameriky, jejichž počty klesají, proto uvažují nad tím, jak hlouběji předávat svou tradici jezuitům v Africe a Asii, jejichž počty stále rostou. V tomto smyslu se také letos v březnu na generální kurii v Římě uskutečnilo historicky první setkání delegátů pro formaci všech šesti jezuitských konferencí (Evropa, Spojené státy americké, Jižní Amerika, Afrika, Jižní Asie a Pacifická Asie).

Londýnské setkání bylo již třetím setkáním skupiny evropských delegátů pro formaci v této podobě. Z původního volnějšího sdružení pro vzájemnou podporu a poznávání se toto uskupení před dvěma lety proměnilo v oficiální pracovní skupinu Konference evropských provinciálů (CEP). Tato skupina má konkrétní úkoly dané evropskými provinciály a schází se pravidelně jednou za rok. Po Madridu a Krakově se její členové letos sjeli do Londýna. Vedle zhruba patnácti delegátů z jednotlivých evropských provincií se setkání zúčastnil prezident CEP P. John Dardis SJ, jeho delegát pro formaci P. Alessandro Manaresi SJ z italské provincie a rovněž delegát otce generála pro formaci P. José Magadia SJ z Filipín. Pozvání přijali také dva odborníci na ignaciánskou spiritualitu a prameny, P. José Carlos Coupeau z provincie Loyola a P. James Hanvey SJ z britské provincie, kteří účastníky seznámili s tím, jak o formaci a komunitním životě hovoří jezuitské Konstituce a zkušenost nejranějšího Tovaryšstva.

Zatímco jednání probíhalo na Heythrop College, ubytování poskytly jednotlivé londýnské formační komunity, kde se účastníci mohli seznámit s jejich způsobem organizace i setkat se se scholastiky samotnými. Příští setkání je plánováno opět za rok a delegáti při něm budou moci poznat další evropské formační centrum, kterým tentokrát bude Řím.

Na studia do Říma, Mnichova či Krakova

Jezuitských center pro formaci je v Evropě v současné době celkem jedenáct, některá z nich se zaměřují na výuku filozofie a jiná na teologii.

Filozofii studují dnešní evropští scholastikové na Akademii Ignatianum v Krakově, na Hochschule für Philosophie v Mnichově, na Jezuitské filozofické fakultě v Záhřebu, na Colegio San Estanislao Kostka v Salamance, na Filozofické fakultě Portugalské katolické univerzity v Braze a na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kam přicházejí na studia rovněž jezuité z celého světa. V nedávné době také nově vzniklo jezuitské formační centrum při Univerzitě sv. Josefa v Bejrútu pro scholastiky z Blízkého východu, kteří zde studují v arabštině.

Na studia teologie odcházejí mladí jezuité na Papežskou univerzitu Comillas v Madridu, na Collegium Bobolanum ve Varšavě a opět do Říma na Gregoriánu. Kromě těchto specializovaných institutů existují také dvě centra, která poskytují vzdělání jak ve filozofii, tak i v teologii, a to Centre Sèvres v Paříži a Heythrop College v Londýně.

Vedle samotné vzdělávací instituce, tedy fakulty filozofie či teologie, tvoří významnou součást formačního centra také, a především, formační komunity, ve kterých mladí jezuité žijí. Tyto komunity se mohou podobat klasické koleji, která pojme zhruba dvacet až dvacet pět členů, jako je tomu například v Polsku. Poslední dobou se však stále častěji stává pravidlem, že scholastikové žijí v menších komunitách, kterých je ve městě více; například v Londýně je takových komunit zhruba pět a v Mnichově jsou dvě.

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova má v současné době dva scholastiky, kteří studují filozofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově a žijí ve dvou tamních formačních komunitách, Alberto Hurtado a Aloisius Gonzaga.


Foto: Gesuitinews.it.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.3.2018 Jezuitští seminaristé přijali službu lektora
1.1.2018 Mladí jezuité se setkali na Trlenské chatě
12.9.2017 V Prešově složil první sliby i Vojtěch Fojt
29.6.2017 Novicové z několika zemí se setkali v Chorvatsku
2.1.2017 Setkání česko-slovenských scholastikůNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).
více »

Nejbližší akce

Duchovní cvičení s Živými kameny


Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky


Ignaciánské exercicie (Kurz 255)


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil