Články / Články Dnes je 18. 8. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Bez lidské důstojnosti není sebedůvěry

Pátek, 20.6.2014
Jezuitská misie mezi jihoindickými dality

Lenka Češková

Nejnovější číslo bulletinu Jezuité, které vyšlo na počátku června, je věnováno různým podobám misií. Jednou z misijních činnosti českých jezuitů je podpora jezuitské školy Loyola College, která se ve městě Manvi v jihozápadní Indii snaží bojovat proti sociálnímu vyloučení dalitů. Životní podmínky dalitů v následujícím článku přibližují dva indičtí jezuité, kteří působí mezi dality v jihoindickém městě Čennaj a problematice jejich práv se dlouhodobě věnují.


Indie je zemí mnoha tváří. Některé její stránky jsou neuvěřitelně krásné a fascinující, ale jiné tváře tohoto subkontinentu mají i ošklivé a kruté rysy. V Indii žijí miliony dětí, které jsou od svého narození vyobcovány a jimiž je pohrdáno. Jejich vadou je, že se narodili dalitům. Slovo dalit pochází ze sanskrtu a znamená „rozbitý“, „rozšlapaný“. Tak se nazývají sami daliti. Pro mnohé ostatní jsou jen nedotkutelní, nečistí nebo bez kasty. I když nedotknutelnost byla úředně zrušena před více než padesáti lety, trpí v jejím důsledku stále ještě více než 300 milionů dalitů.

Apartheid po indicku

Thittukaattur je odlehlá vesnice v jihoindické oblasti Čennaj ve spolkovém státě Tamilnádu. Na ohraničeném území zde žije dvacet tři dalitských rodin. Obklíčeny jsou čtyřmi stovkami rodin z vyšších kast, bez jejichž dovolení nesmí ono území opustit. Daliti jsou plně závislí na vyšších kastách. Žijí na těsném teritoriu, nemají žádný veřejný prostor, na kterém by se mohli setkávat, ani ulice, a mají jen jedno jediné světlo pro všechny. I pitnou vodu si musí brát od vyšších kast. Do nejbližší školy, která dality neodmítá, musí děti běhat čtyři kilometry. Ve veřejných autobusech daliti musí vstát, když přistoupí příslušník vyšší kasty, jinak jsou napadeni a zbiti.

Tisícileté pohrdání

Vesnic jako Thittukaattur je v Indii bohužel ještě mnoho a násilí na dalitech je smutnou běžnou skutečností. Každý den je poznamenán vraždou tří dalitů. Každý den jsou znásilněny tři dalitské ženy, je zapáleno patnáct domů, každých dvacet minut je na dalitech spáchán zločin. Tisícileté uspořádání indického kastovního systému rozeznává čtyři hlavní, hierarchicky členěné kasty se stovkami podkast. Podle hinduistické tradice se každá kasta zrodila z jiné části boha, z čehož se odvozuje její postavení: bráhmanové pocházejí z hlavy, a proto jsou učení, ostatní kasty pocházejí z ramen, stehen nebo nohou boha. A pak jsou ještě ti, kteří vůbec nebyli zrozeni z boha, takže vlastně ani nejsou lidé: jsou to nedotknutelní.

Násilí na dalitech-křesťanech

Křesťanství v Indii dality uznává za lidi. Proto mnoho dalitů, s nadějí na lidskou důstojnost a lidská práva, konvertovalo ke křesťanství. Ačkoliv mnozí Indové uznávají práva dalitů, tradiční příslušníci kasty hindu chtějí, aby daliti zůstali jejich otroky. Násilnosti proti křesťanům ve státě Urísa a v dalších spolkových státech mají kořeny právě v tomto problému. Devadesát pět procent obyvatel Urísy jsou hinduisté, křesťané tvoří jedno procento. Není žádný důvod, proč by se hinduisté měli cítit ohroženi křesťany, zvláště když Urísa je prvním indickým státem, ve kterém byl schválen zákon zakazující konverzi. Příčinou násilností není náboženství, ale kastovnictví. Více než 85% křesťanů v Uríse jsou daliti a tribalové, jak jsou nazýváni původní obyvatelé Indie. Narůstající vzdělání a skromný vzestup dalitů-křesťanů narušil sociální rovnováhu kastovního systému hinduistů. Proto začali vystupovat proti dalitům a tribalům ve jménu náboženství, aby je opět dostali zpět pod svoji kastovní nadvládu.

Bez vzdělávání to nejde

Téměř 80% dalitů žije v zemědělských oblastech jako nemajetné zemědělské síly. Jsou nevzdělaní, a proto bez šancí. Devadesát procent z nich žije v jakémsi nevolnictví. K tomu, aby se nějaké dítě dalitů mohlo vysvobodit z chudoby, hraje klíčovou roli vzdělávání. Druhým důležitým faktorem je právo na vlastnění půdy, aby se dalitské rodiny mohly osvobodit z dlužního otroctví. Jelikož v severní části státu Tamilnádu je 75% dalitů křesťany a aby bylo možno zlepšit práci jezuitů pro dality, byla zde zřízena samostatná misie Čennaj.

Misie Čennaj

Cílem této misie je podpora a doprovázení dalitů na všech úrovních. Pomocí sítě vlastních škol, malých internátů v blízkosti státních škol – tzv. hostelů – a večerních škol chtějí jezuité každému dalitskému dítěti otevřít dveře ke vzdělání. „Od té doby, co jsem v Paathai hostelu, se ve škole snažím mnohem více,“ přiznává 14tiletý Vimal Rai. „Nyní věřím, že ve svém životě něčeho dosáhnu. Chci jednou pracovat pro svoji vesnici tak jako jezuité, protože vím, co to znamená být dalitou.“ Vimal pochází z chudé nádenické dalitské rodiny, žijící ve vesnici, která se kvůli brutálním násilnostem dostala do médií.

Překonat stigma

Vedle školního vzdělávání chlapců a dívek zahájili jezuité pro ty, kteří nedokončili školní vzdělání, pro starší mládež a dalitské ženy více projektů, jako je autoškola, truhlářství, počítačové nebo svářečské kurzy a večerní třídy, které je připravují na zaměstnání a na výdělečnou činnost. Se svojí pastorační prací chtějí jezuité proniknout i do indické katolické církve, ve které daliti nejsou vždy vítáni. Dále se významně zapojují do ochrany lidských práv. Školí studenty na právníky, poskytují právní poradenství a zastupují dality u soudů. Cílem těchto činností je překonat stigma nedotknutelnosti. Nedotknutelnost ničí důstojnost člověka. „Na straně nedotknutelných“ je heslo jezuitů v misii Čennaj a jezuité se jím také řídí.


L. Yesumarian SJ, A. Maria Joe SJ
Z časopisu Weltweit. Das Magazin der Jesuitenmission přeložil a upravil Josef Loub
Redakčně upraveno

Jezuitskou školu Loyola College v Manvi pro děti z dalitských rodin můžete podpořit zasláním finančního daru na misijní bankovní účet číslo 5076811718/4000, variabilní symbol 10851.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.7.2018 Biskup syrského Aleppa o situaci křesťanů v zemi
12.6.2018 Devadesátiny v Japonsku
8.6.2018 Zájem o křesťanství v Turecku roste
16.5.2018 Reportážní seriál Pod syrským nebem
5.4.2018 Jezuitské redukce v ParaguayiNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).
více »

Nejbližší akce

Duchovní cvičení s Živými kameny


Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky


Ignaciánské exercicie (Kurz 255)


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil