Články / Rozhovory Dnes je 21. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Opravy na Velehradě se chýlí ke konci

Neděle, 20.7.2014
S velehradským jezuitským představeným nejen o zesnulém otci Cukrovi

Jan Regner

Velehrad byl v nedávné době svědkem několik významných událostí. Vyvrcholily cyrilometodějské oslavy a konal se také slavný pohřeb jezuity Josefa Cukra. Nejen na to jsme se zeptali představeného velehradské komunity a místního faráře Petra Přádku.


Jak vzpomínáš na svého spolubratra Josefa Cukra, který prožil několik posledních let svého života právě ve velehradské komunitě?

Byl to nenáročný a stále optimistický člověk. Patřil k těm, o kterých se říká, že jsou nenapravitelní optimisté. Přicházelo za ním stále hodně návštěv, často z Bohosudova, ale také redaktoři z různých médií s ním chtěli točit rozhovor a zajímali se o jeho vzpomínky na prožitá léta v době obou totalit a s nimi spojenou perzekucí. Každého vždy přivítal čestně po Slovácku štamprlí slivovice a potom i druhou, protože "každý má přece dvě nohy a musí odcházet rovně". Byl po této stránce stále dobře zásobený svými příbuznými z milovaných Boršic, kam si ho občas odvezli na oběd nebo nějakou rodinnou oslavu.

Pro naši komunitu byl otec Cukr velkým povzbuzením a příkladem rozvážnosti, trpělivosti a dobroty. Dlouhá léta měl opuchlé nohy s otevřenými ranami, přesto ještě před rokem pravidelně ráno sloužil mši pro klienty ústavu Vincentinum a každou neděli v bazilice zpovídal. Z mé strany mu patří velké poděkování za příklad, jaký dával - za příklad dobrého jezuity.

Posledního rozloučení se zúčastnilo tolik lidí, že zcela zaplnili velehradskou baziliku. Čím si podle tebe tento jezuita získal tak velkou oblibu?

Myslím, že především tím již zmiňovaným optimistickým přístupem k životu. Měl rád lidi a život. Bral ho takový, jaký je. I lidi bral takové, jací jsou, a snažil se každému pomoci; pokud nemohl fyzicky, tak alespoň radou a modlitbou.

Na Velehradě je pohřben také kardinál Tomáš Špidlík. Zastavuje se u jeho hrobu hodně lidí?

Většinou všichni, kteří přijdou do baziliky, projdou i za oltářem, kde se sarkofág nachází. A poutníků na Velehradě přibývá.

Opravy velehradského poutního místa se už chýlí ke konci. Co vše se již podařilo a co je ještě třeba udělat?

Podařilo se opravit baziliku zvenku i zevnitř včetně varhan. Generálně zrenovováno je podzemí baziliky (lapidárium) s nyní nově instalovanou stálou expozicí "Martyrion XX. století". Nově upraveno je celé nádvoří a okolí baziliky včetně zahrad u gymnázia. Obnoven zvenku i zevnitř je kostelík Cyrilka. V jeho blízkosti vyrostly dvě novostavby: hygienické zázemí a ohradní zeď s nikami podél hlavní cesty. Vynesena nad povrch byla původní klášterní ohradní zeď s opatským domem. Podařilo se generálně zrekonstruovat budovu bývalé sýpky a konírny a uvést ji do provozu pod názvem Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. Dnes tam najdeme infocentrum, dvě stálé expozice, sál kardinála Tomáše Špidlíka, cukrárnu nebo poutní prodejnu.

Dá-li Pán, chceme letos a v příštím roce dokončit zbývající věci: boční kaple v bazilice včetně kaple královské, kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, sakristii, venku pak hlavní nástup do areálu, chceme dokončit propojení poutní cesty růžence s areálem a opravit i kapli sv. Vendelína.

Určitým vrcholem letošních cyrilometodějských oslav byly Dny lidí dobré vůle na začátku července. Konaly se již po patnácté a letos přitáhly na 30 tisíc poutníků. Také bohoslužba v den slavnosti těchto slovanských věrozvěstů se těšila velkému zájmu. Jsi s průběhem těchto oslav spokojen?

Vrcholem cyrilometodějských oslav nejsou Dny lidí dobré vůle. Ty jsou pouze předprogramem toho hlavního a to je celonárodní poutní mše sv. slavená na nádvoří baziliky moravskými a českými biskupy. Účast je vždycky velká. Letos byla nižší než loni, nicméně se oslava jistě v mnohém vyrovnala těm předchozím. Já osobně jsem s poutí spokojen. Je tady hodně ochotných lidí a spolupracovníků, takže co se týká příprav, je vše po léta už dobře zaběhnuté a každý ví, co, jak a kdy udělat. Přínosem je, že nám tu jsou na ty dny k dispozici také bohoslovci. Velký zájem ze strany poutníků je zde vždy o zpověď a to jak 4. tak 5. července. Mé poděkování patří všem těm kněžím, kteří se ochotně do této služby zapojili.

Jaké plány má velehradské poutní místo do budoucna?

Doufám, že se všechny opravy podaří zdárně dokončit a že tedy v dohledné době ubude ona úporná zátěž tohoto druhu. A tím se snad otevře prostor pro větší akcentování toho duchovního, co Velehrad jako poutní místo má nabízet příchozím.


Přečtěte si více o aktivitách na Velehradě, ve velehradské farnosti a o Dnech lidí dobré vůle.
Foto: Deník


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2019 Pouť za jednotu křesťanů
6.12.2018 Duchovní příprava na Vánoce
2.10.2018 Kongres ruských katolíků se uskuteční na Velehradě
26.7.2018 Na Velehradě si připomenou svatého Stanislava koncertem
11.7.2018 Stolní Velehradský kalendář na rok 2019Novinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil