Vysokoškoláci a jejich kaplani se sešli v Kolíně

13.11.2017 

Kolín. O víkendu 10. až 12. listopadu se do jezuitského exercičního domu v Kolíně sjelo na dvacet vysokoškoláků působících ve studentských spolcích po celé republice a jejich studentských kaplanů z řad jezuitů i diecézních kněží. Již devátá konference VKH ČR jim nabídla prostor pro sdílení a společnou modlitbu i možnost lépe se vzájemně poznat.


Víkendovou konferenci Vysokoškolského katolického hnutí ČR (VKH ČR) zahájila v pátek v podvečer aktivita, při které účastníci navrhovali projekt nového kostela. Vzhledem k tomu, že jednotlivé družiny byly složeny z členů různých spolků, byla tato aktivita dobrou příležitostí se blíže seznámit a vyzkoušet si společně něco vytvořit.

Sobotní dopoledne patřilo duchovní obnově, kterou pro účastníky připravil farní vikář z akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora Jan Regner SJ. Účastníci rozjímali nad biblickými úryvky o povolání Samuela a Zachea. Po osobní tiché modlitbě následoval krátký čas na sdílení a diskusi. „Potěšilo mě, jak velkoryse studenti vstoupili do ticha a rozjímání. Podnětné myšlenky, které zazněly během závěrečného sdílení, byly pro mě a jistě i pro všechny přítomné velmi obohacující,“ uvedl k průběhu krátké rekolekce Jan Regner.

Po obědě prezentovali zástupci jednotlivých studentských spolků své organizace a jejich činnost, sdíleli své projekty, plány a zkušenosti. V té době měli prostor pro setkání také kněží působících v univerzitní pastoraci. Na schůzce nechyběli kromě studentských kaplanů působících při VKH v Brně, Praze, Olomouci a Ostravě ani duchovní správci z pražské ČVUT a ČZU. Pod vedením koordinátora vysokoškolské pastorace v ČR, jezuity Petra Havlíčka, kněží sdíleli své zkušenosti z působení v jednotlivých univerzitních centrech, diskutovali nad distribucí nově schválené koncepce vysokoškolské pastorace, kterou vydala ČBK, a přemítali o nových projektech.

Je to na tobě

Před sobotní večerní mší představil prezident VKH ČR Lukáš Hanzlík Studentský Velehrad 2018, který už několik měsíců intenzivně připravuje tým složený z několika místních spolků VKH. Setkání se uskuteční 19. až 22. dubna 2018 a jeho motto zní „Je to na tobě“. Zvláštní pozornost byla věnována propagaci akce v jednotlivých centrech univerzitní pastorace. Po večeři a adoraci v exerciční kapli Božského Srdce už byl čas na volnou zábavu, večerní procházku po městě nebo film.

V neděli dopoledne proběhla valná hromada VKH ČR, na které byla představena bilance činnosti této organizace, ale také nové projekty a nápady. Konference oficiálně skončila bohoslužbou a společným obědem.

VKH ČR zastřešuje aktivity studentských spolků v jednotlivých univerzitních městech po celé republice (VKH Brno, Praha a Ostrava; KAK Salaš v Hradci Králové, RR49 ve Zlíně). Podílí se na organizaci Studentského Velehradu a od roku 2013 spolupořádá také Absolventský Velehrad. Konference VKH ČR se koná od roku 2009 pravidelně jednou za rok; kolínský exerciční dům ji hostil poprvé.


Fotografie z konference si můžete prohlédnout ZDE.

Foto: Lukáš Hanzlík.

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.