Nový rok zahájilo provinční setkání českých jezuitů

5.1.2018 

Kolín. Na začátku nového roku, ve dnech 2. až 4. ledna, se v Kolínském klášteře konalo provinční setkání, kterého se zúčastnily téměř tři desítky jezuitských spolubratří. K hlavním tématům, o nichž účastníci diskutovali, patřily otázky spojené se slučováním české a slovenské řádové provincie a úvahy nad celosvětovými prioritami jezuitského řádu.


Setkání bylo zahájeno v úterý 2. ledna obědem v Kolínském klášteře, jezuitském Centru spirituality a duchovních cvičení, které letos opět hostilo celou akci. Odpoledne po krátké bohoslužbě následovalo vystoupení českého provinciála Josefa Stuchlého, který hovořil především o procesu restrukturalizace provinčních celků a o stavu české řádové provincie. Nechyběl ani prostor pro dotazy a krátkou debatu. Po přestávce se účastníci rozdělili do čtyř skupin, ve kterých měli sdílet své postřehy a obavy spojené se začátkem procesu sloučení provincií. Po večeři program pokračoval neformálním setkáním.

Následujícího dne ráno se celá skupina přesunula do Prahy na malou pouť za povolání k oltáři sv. Stanislava Kostky, patrona mládeže a jezuitských noviců, v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Tam v 10 hodin slavili účastníci setkání mši svatou ze svátku Nejsvětějšího jména Ježíš, titulární slavnosti Tovaryšstva Ježíšova, která připadla právě na tento den. Bohoslužbě předsedal kaplan pražské akademické farnosti Jan Regner. „Nejsme v řádu ze své svévole, ale protože jsme uslyšeli Boží volání. Na ně jsme kdysi odpověděli svým souhlasem a rozhodli jsme se vstoupit do tohoto společenství,“ uvedl ve své promluvě. „Toto povolání je třeba stále obnovovat, stále musíme obnovovat své přitakání, své svolení, své 'ano' Bohu,“ zdůraznil hlavní celebrant.

Po mši si jezuité prohlédli ke kostelu přiléhající nejstarší řádovou kolej v českých zemích, Klementinum, a setkali se s generálním ředitelem Národní knihovny, která dnes v prostorách Klementina sídlí, Martinem Kocandou. Po návratu do Kolína odpoledne následovaly další diskuze ve skupinách. Nyní měli účastníci za úkol promýšlet konkrétní kroky, které jsou nutné v rámci slučování provincií. Plody jednání ještě před večeří zástupci jednotlivých skupin prezentovali v plénu.

Kdo jsme a kam jdeme

Ve čtvrtek dopoledne setkání pokračovalo posledním jednáním ve skupinách a v plénu; tématem tentokrát byly priority celosvětového Tovaryšstva. Nejčastěji zmiňovány byly exercicie a intelektuální apoštolát, zejména pak pastorace univerzitních studentů, která se již stala vlajkovou lodí české provincie. V 11 hodin následovala bohoslužba, které předsedal český provinciál. Kázání pronesl novicmistr Jan Adamík a hovořil v něm o dvou otázkách, jež si musí každý z nás položit. První se týká toho, kdo jsme, tedy jaká je naše identita, a druhá se vztahuje k tomu, kam jdeme, neboli jakou máme vizi. Jezuitská spiritualita nám podle kazatele pomáhá na obě otázky adekvátně odpovědět.

Po obědě na provinční setkání navázala ještě schůzka vedoucích letních rytířských táborů, jejíž koordinace se ujali jezuitští bratři Václav Dlapka a Tomáš Novák. Nejdůležitějším cílem schůzky bylo rozhodnout o termínech dalších letních táborů a zvážit, zda se do budoucna tábořiště přesune na jiné místo.


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.