Svatodušní

2.5.2018 

Zamyšlení a přání otce Jana Rybáře

Bůh stvořil člověka a má z něho radost (srv. Gen 1,31). Pak Bůh trpělivě čekal, až přijde čas a člověk ho pozná - a pak bude mít i člověk radost! To je chvíle Letnic.

Napsal jsem vám nejkratší možnou definici naší nauky o Duchu, ale také definici nejhlubší. (Ta naše katechismová je prý lidem nesrozumitelná).

Přeji vám mariánský květen se svatodušním vyvrcholením.

Jan Rybář

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.