Zájem o křesťanství v Turecku roste

8.6.2018 

Anatolie. Biskup Paolo Bizzeti z Tovaryšstva Ježíšova pozval řeholní řády k působení v turecké Kapadocii. Zaznamenává totiž růst zájmu o křesťanství, má však velký nedostatek duchovních, kteří by mohli takové zájemce vést.


Biskup Paolo Bizzeti se narodil 22. září 1947. V devatenácti letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a roku 1975 byl vysvěcen na kněze. Roku 2015 byl jmenován apoštolským vikářem v Anatolii v Turecku a titulárním biskupem Tabae. Téhož roku byl vysvěcen na biskupa a ujal se jmenovaného úřadu. Se způsobem pastorace a řízení musel začínat zcela nově, protože jeho předchůdce biskup Luigi Padovese z kapucínského řádu byl zavražděn a diecéze byla šest let bez biskupa.

Biskup Bizzeti se potýká s velkým nedostatkem pastoračních sil, naproti tomu roste příklon ke křesťanství včetně křtu. Křesťanství má v této oblasti dlouhou tradici. Z Kapadocie pocházejí církevní otcové čtvrtého století svatý Řehoř Naziánský, svatý Bazil Veliký a svatý Řehoř Nysský. S vědomím naléhavé pastorační potřeby a potřeby modlitebního zázemí se pro Radio Vatikán vyjádřil biskup Bizzeti následovně:

„Já sám už nebudu mít po letních prázdninách faráře pro katedrální farnost. A proto prosím křesťany na Západě o modlitbu, aby Pán poslal dělníky na svou žeň, která může být hojná. Zájem o křesťanství je tu totiž veliký. Jsou tu lidé, kteří chtějí přijmout křest, ale my nemáme kněze, kteří by je mohli doprovázet. Mou velkou touhou je také obnovit monastický život v Kapadocii. Už tři roky tam není žádný řeholní řád. Přitom Kapadocie je vlastí tří velkých církevních otců, kteří formovali křesťanské dědictví naší víry. Kromě toho je to místo, kde mnišský život donedávna existoval, a to ve velmi zajímavé formě, silně srostlý s životem místních lidí. Dnes je tady znovu tato možnost. Proto bych chtěl vybídnout mužské i ženské mnišské řády, aby se vážně zamyslely nad otevřením dceřinného kláštera v Kapadocii, aby se zajistila kontinuita tohoto druhu svědectví.“


Zdroj: RaVat. Wikipedie.
Foto: Toscanaoggi.it.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.