Jezuité v Myanmaru zorganizovali první myanmarský Magis

3.7.2018 

Myanmar. Necelé tři měsíce po návratu z programu Magis Asia Pacific, který se konal v Kambodži, připravila osmičlenná delegace první myanmarský Magis.


Skupinu na lednové setkání v Kambodži doprovázel studující jezuita Joseph Sing. Hovořil o tom, že se vrátili s bohatými zkušenostmi a touhou umožnit druhým, aby také mohli takto zažít ignaciánskou spiritualitu. Přestože jezuité doprovázeli mládež v Myanmaru několik desetiletí prostřednictvím svých škol, ukázalo se, že program Magis je velmi vhodný způsob, jak mladým představit ignaciánskou spiritualitu.

Tým, který začal připravovat první myanmarský Magis, byl velmi podporován představeným myanmarské misie P. Markem Raperem SJ. O dva měsíce později se tento plán stal skutečností. Vytvořili týdenní program založený na příručce o programu Magis, kterou připravil indonéský tým.

Ve dnech 11. až 17. dubna se shromáždilo v jezuitském formačním domě svatého Petra Fabera v Taunggyi více než šedesát pět mladých a jezuitů z celé země na program Magis. Účastníci se blíže seznámili s ignaciánskou spiritualitou, pro kterou je typický důraz na osobní vedení, rozlišování a magis (více). Učili se, jak praktikovat zpytování, rozlišování, meditaci, žurnalistiku a ignaciánské vedení. Následovaly vybrané experimenty. Mezi ně patřila buď třídenní ignaciánská pouť na vzdálenost sedmdesát osm kilometrů, nebo tři dny prožité se sběrači hadrů, sirotky a malomocnými.

Ti, kteří šli na pouť, udělali zkušenost s velkorysostí lidí a Boží prozřetelností. Francis Lay, účastník ze Školy svatého Aloise Gonzagy v Taunggyi, vyjádřil: "Na této pouti jsem se skutečně naučil, co znamená Emanuel - Bůh s námi. Bůh je s námi vždycky a chodí s námi."

Joseph Naw ze St. Luke's College v Myitkyině si vybral prožít čas se sběrači hadrů. Zjistil, že je to okouzlující zážitek toho, jak jsou chudí lidé vnímaví a citliví. "Dny strávené se sběrači hadrů mě učily postoji k nejchudším z chudých v naší společnosti. Po šesti hodinách sbírání hadrů a žebrání o jídlo jsme naštěstí získali 14,87 dolarů a šli do několika restaurací. Dva obchody nás odmítly a třetí nám nedůvěřivě dovolil, abychom si pro nás osm koupili nějaké jídlo," řekl.

Sophia Moe z Institutu Campion získala životem s malomocnými cennou lekci. "Životem s nimi jsem dostala velkou lekci, že dávání vlastního času a energie je mnohem víc, než jen dávání peněz," podotkla.

Na konci programu se účastníci hrdě označili za "Jezuitskou mládež", aby se odlišili od ostatních skupin mládeže v zemi. Jeden účastník, který není křesťanem, řekl: "Ignaciánská spiritualita je tak bohatá a hluboká; překračuje náboženství a rasu. Myslím, že ji každý může praktikovat, najít její smysl ve svém životě a učit se být zprostředkovatelem změny."


Zdroj/Foto: Jesuits in Asia Pacific eNews.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.