V Nairobi se uskutečnil jezuitský liturgický kongres

11.7.2018 

Nairobi. Mezinárodní společnost pro jezuity a liturgii uspořádala kongres, který se koná každé dva roky. Setkání ve dnech 25. až 30. června proběhlo v Duchovním centru jezuitů v Nairobi v Keni. Hlavním tématem byla souvislost mezi liturgií a lidovou zbožností.


Tato společnost vznikla počátkem roku 2000, aby přispěla k obnově liturgického života v Tovaryšstvu, který má pověst jisté nerozvinutosti. Její plody se již začínají objevovat například v tom, že některé provincie poslaly mladé jezuity, aby se věnovali studiu liturgie v Římě i na jiných místech. Proto také asociace na svá setkání zve studující jezuity. Členové sdružení poskytují liturgické kurzy v různých církevních institucích po celém světě. Pomáhají konkrétním komunitám a provinciím ke zlepšení kvality liturgického života.

Společnost pro jezuity a liturgii se schází každé dva roky, pravidelně se mění místo konání. Kongresu v Nairobi se zúčastnilo třicet jezuitů ze všech kontinentů, dalších šest účastníků nebyli jezuité. Byl to první kongres v Africe. Předchozí se uskutečnily v Římě (2002), Bangkoku (2004), Fortaleze (2006), Montserratu (2008), Tampě (2010), Nitře (2012), Mexiku (2014) a Dublinu (2016). Kromě stěžejního tématu zvoleného pro tento kongres byl věnován prostor liturgické formaci v Tovaryšstvu. Cílem bylo představit mladým jezuitům liturgické slavení od prvních let jejich formace ke kněžství a náboženskému životu.

Zatímco liturgie římskokatolické církve se obzvláště vyjadřuje ve slavení svátostí, zejména svátosti eucharistie, lidová zbožnost má četnější projevy, které se vyznačují kulturní a geografickou rozmanitostí. Jejich původ je možné objasnit historickými a náboženskými důvody. Jak mohou obohatit liturgii církve? Jaké příležitosti a rizika přinášejí? Od dokumentu Sacrosanctum Concilium Druhého vatikánského koncilu po Evangelii Gaudium papeže Františka teologové přistupovali k tomuto problému z různých hledisek. Někteří věc chápali tak, že lidová zbožnost mluví k srdci člověka, zatímco liturgie více k intelektu. Jiní vyjadřovali, že je zapotřetí sladit lidové praktiky s liturgií církve, aniž bychom zapomněli, co je stanoveno v posledním paragrafu kanonického práva: Každý pokus o změnu v životě církve se musí uskutečňovat „se zřetelem na spásu duší, která musí být nejvyšším zákonem v církvi.“

Místo a téma příštího kongresu v roce 2020 dosud nejsou známy. Bude o nich rozhodnuto na schůzi výboru v lednu příštího roku po vyhodnocení návrhů poslaných členy.

Ještě před kongresem se někteří členové zúčastnili slavnostní mše svaté, při které bylo vysvěceno na kněze pět jezuitů. Jiní zase prodloužili svůj pobyt v Keni o několik dní, aby prohloubili své zkušenosti s africkou liturgií a realitou. Při eucharistických oslavách během kongresu zpívaly dva keňské sbory. Účastníci kongresu velmi oceňovali živou a aktivní účast mnoha lidí na této liturgii.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.