Kongres ruských katolíků se uskuteční na Velehradě

2.10.2018 

Velehrad. Ve dnech 1. až 5. září navštívila komunitu jezuitů na Velehradě sestra Birute z Austrálie. Zjišťovala, zda by bylo možné uskutečnit na tomto místě v červnu 2020 kongres Ruské byzantské katolické církve.


Průvodcem sestry Birute byl bratr Václav Dlapka. Ukázal jí všechny prostory, které pro zajištění kongresu přicházejí v úvahu. Provedl návštěvu i dalšími zajímavostmi poutního místa. „Jsme velmi vděční za péči a čas, který bratr Václav věnoval, aby ukázal možnosti tohoto místa pro konání kongresu,“ napsal ruský katolický kněz Lawrence Cross, který působí v Austrálii a má tuto záležitost na starosti. Prostředí se ukázalo jako velmi vhodné.

Rovněž ředitel Stojanova gymnázia Michal Hegr se hostům ochotně věnoval a navrhoval, jak by škola mohla přispět k průběhu kongresu. Jednou z možností je, že by vyhlášený sbor, který při škole funguje, mohl zajistit hudbu při liturgii.

Další podrobnosti budoucího kongresu se budou dále domlouvat, ovšem již nyní jsou komunity ruských katolíků vyzvány, aby si zajišťovaly prostředky k cestě na Velehrad.

Bratr Václav s hosty zajel také do Olomouce navštívit otce arcibiskupa Graubnera.


Zdroj/Foto: Congress Newsletter September 2018.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.