Kardinál Luis Ladaria se ujal titulárního kostela

8.10.2018 

Řím. Kardinál Luis Ladaria je jedním ze čtrnácti nových kardinálů, které jmenoval papež František při konzistoři 29. června. V neděli 30. září se slavnostně ujal svého titulárního kostela, kterým je jezuitský kostel svatého Ignáce v centru Říma.


Prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Luis Ladaria, španělský jezuita, předsedal v neděli 30. září slavnostní bohoslužbě v kostele svatého Ignáce v Římě. Tímto oficiálně přijal kostel za svůj titulární. V chrámě se nachází hrob svatého Aloise, patrona mládeže a studentů, jehož rok prožíváme od 9. března. Nad kostelem jsou místnosti, kde světec spolu s dalšími trávil svůj noviciát. Proto jsou tyto prostory cílem zvýšeného počtu poutníků.

Na závěr mše svaté se kardinál pomodlil u oltáře svatého Aloise, který je zároveň jeho křestním patronem. V promluvě vyjádřil radost z toho, že mu papež František přidělil právě tento kostel, který je zasvěcený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova svatému Ignáci. Další milou okolností je to, že kostel je historickou součástí Římského kolegia, které se později stalo Papežskou gregoriánskou univerzitou. Tam kardinál dlouhé roky vyučoval dogmatickou teologii a rovněž je to místo jeho řeholní komunity.

V sobotu 6. října jmenoval papež František členy Úřadu pro laiky, rodinu a život. K tomuto úřadu přidělil dva kardinály, jedním z nich je právě mons. Ladaria. Mezi členy úřadu je i další jezuita, dlouholetý a dnes již emeritní profesor kanonického práva z Papežské gregoriánské unviezity P. Gianfranco Ghirlanda.

Luis Ladaria se narodil 19. dubna 1944 ve španělském Manacoru. Na univerzitě v Madridu vystudoval práva. Roku 1966 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, poté absolvoval studia na papežské univerzitě v Madridu a filozofická a teologická studia ve Frankfurtu nad Mohanem. Na kněze byl vysvěcen roku 1973. Byl profesorem i vicerektorem Papežské gregoriánské univerzity. Pracoval v Mezinárodní teologické komisi i v Kongregaci pro nauku víry, jejímž prefektem byl jmenován v červenci 2017. Biskupské svěcení přijal roku 2008 jako titulární arcibiskup thibický. Je rovněž konzultorem Kongregace pro biskupy a Papežské rady pro jednotu křesťanů. V červnu 2018 byl jmenován kardinálem.


Zdroj/Foto: Vatican News.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.