Kostel svatého Ignáce v Praze nabízí bohatý program Dnů víry

29.11.2018 

Praha. Od 2. do 24. prosince probíhají v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí Dny víry. Jsou připraveny pro všechny věkové kategorie – od nejmenších po seniory, aby nám pomohly prožít advent s myšlenkami na to podstatné.


Po celou tuto dobu budou při ranních bohoslužbách ve všední dny i v neděli zaznívat roráty. Jsou to starobylé zpěvy, jejichž texty jsou v mnoha případech inspirované biblí a jsou plné adventního očekávání narození Krista. V pátek 7., 14. a 21. prosince bude tato bohoslužba pouze za svitu lucerniček.

Na první neděli adventní 2. prosince budou při mši svaté požehnány adventní věnce. Můžete si přinést k požehnání ten svůj, který pak umístíte ve vaší domácnosti.

Na hlavní program jsme zváni v sobotu 15. prosince. Děti budou dopoledne vyrábět figurky do betléma a přibližovat si vánoční biblický příběh. Mohou si přinést i figurku, kterou zhotovily doma. Seznámí se s dary mudrců z Východu - zejména s kadidlem, které přinesli narozenému Ježíši. Do výtvarné dílny jsou zváni i dospělí, kteří si vyzkoušejí modelování se zavázanýma očima. Tento den je možné si přinést k požehnání předměty a dovědět se o smyslu požehnání.

Na odpoledne je připraveno divadlo Víti Marčíka Setkání před Betlémem, které zpracovává biblickou zprávu o narození Spasitele. Následuje setkání s hercem, který bude vydávat svědectví o působení Boha ve svém životě, přiblíží nám práci v divadle a je připravený na naše otázky.

V 19 hodin zazní koncert komorního sboru Vocalica, který nám zazpívá své nejoblíbenější skladby, plné radosti a sváteční nálady. Bohatý program uzavřeme společnou modlitbou. Po celý den budou v kostele přítomni kněží i věřící laici, kteří jsou k dispozici pro naše otázky. Rovněž bude v kostele malá komentovaná výstava předmětů, které se používají při bohoslužbách.

V neděli 16. prosince od 19 hodin zazní adventní koncert, kdy nám trubka, zobcová flétna a varhany zprostředkují hudbu od sedmnáctého až do dvacátého století.

Na Štědrý den bude vánoční mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi již v 16 hodin. Při ní budou do společně vytvořeného betléma umístěny figurky stěžejních postav. Půlnoční mše svatá s koledami začne ve 24 hodin.


Zdroj: Dny víry v kostele sv. Ignáce Praha.
Foto: Ivan Dobrovolský.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.