Novicové prošli kurzem psaní ikon

6.2.2019 

Ružomberok. Již od roku 2013 se společný česko-slovenský noviciát v Ružomberku v lednu pravidelně věnuje psaní ikon pod vedením P. Juraje Dufky SJ z Prešova a paní Janky Wagnerové z Košic, kteří se zabývají výtvarnou činností. Letos se kurz uskutečnil ve dnech 19. až 28. ledna. Po ukončení účastníci poslali následující zprávu.


Zatímco pro první ročník byla tato zkušenost zcela nová, novicové druhého ročníku už věděli, co tento kurz obnáší. Jako jediný noviciát máme možnost před duchovními cvičeními prožít psaní ikon jako samostatný „experiment“, jemuž je vyhrazen daný čas. Nejde zde především o výtvarnou aktivitu a zručnost, ale o rozvíjení života modlitby prostřednictvím ikony, kterou ztvárňujeme. Nikdo z nás není výtvarník, a tak celá činnost od nás vyžadovala velkou míru soustředění. V těžkostech a nejistých okamžicích jsme všichni uvítali cenné rady i zásahy paní Janky Wagnerové, která vždy vše a ráda i několikrát vysvětlila a pomohla, bylo-li třeba.

Duchovně nás kurzem provázel P. Juraj Dufka SJ, který na závěr při večerní mši svaté 28. ledna ikony posvětil. V tento den si církev připomíná památku svatého Tomáše Akvinského, který s ikonami má toho společného asi tolik jako s jezuity. Tento dominikánský učenec krásu chápal jako základní atribut dobra. Tuto souvislost mezi dobrem a krásou si jistě každý z nás uvědomil při psaní ikon, kdy jsme si každý zvolili světce, který je nám nějakým způsobem blízký a jehož máme rádi. (Letos jsme psali ikony Bohorodičky, svatého Josefa a svatého Mikuláše.) Především díky osobnímu vztahu k dobrému Bohu a dobru svatých jsme mohli vyvinout maximální úsilí k tomu, aby naše ikony byly skutečně krásné a skrze krásu aby vyzařovaly vnitřní dobro, jímž svatí vynikali a inspirují dodnes.

Ještě jednou bychom zde chtěli vyjádřit svůj upřímný dík našim přátelům P. Jurajovi Dufkovi SJ a paní Jance Wagnerové za jejich čas, ochotu a trpělivost. Velice nás těší, že mezi nás do Ružomberka jezdí rádi, a tak se těšíme na další setkání.


Foto: Noviciát Ružomberok.
Další fotografie naleznete ZDE.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.