Přednáška na téma „Pavel Švanda a otec Špidlík“

6.3.2019 

Boskovice. V pátek 8. března od 16 hodin se v Orlovně v Boskovicích uskuteční přednáška právníka a badatele Viléma Fránka o Pavlu Švandovi a jeho prastrýci kardinálu Špidlíkovi s následnou besedou.


Na přednášku zvou její pořadatelé, kterými jsou Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková. Jedná se o další akci v rámci oslav stého výročí narození kardinála Špidlíka. Mluvené slovo doplní krátké videosekvence.

Právník Vilém Fránek provozuje advokátní kancelář a specializuje se na obchodní a trestní právo. Bude hovořit o nevyjasněných okolnostech tragické smrti Pavla Švandy, který byl prasynovcem kardinála Špidlíka.

Pavel Švanda se narodil 6. června 1959 v Opavě a jako vysokoškolák patřil mezi křesťanské aktivisty. Na podzim 1981 byla jeho mrtvola nalezena v propasti Macocha. Rodina i další lidé byli přesvědčeni, že byl zavražděn nebo dohnán k sebevraždě Státní bezpečností. S kardinálem Špidlíkem se naposled viděl v srpnu 1981 při návštěvě Říma.


Zdroj: Jaromíra Vítková. Wikipedia.
Foto: Archiv.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.