Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol

11.3.2019 

Bandra. V rámci své návštěvy Indie promluvil generální představený Tovaryšstva Ježíšova v Bandře k absolventům jezuitských škol. Vyzdvihoval hodnoty, na kterých staví od počátku svého úřadu generála.


Partnerství, vedení lidí, smíření a jednání v naléhavé situaci jsou hodnoty, které P. Arturo Sosa zdůrazňuje od svého zvolení za generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova v září roku 2016. Tato témata se stala ještě výraznějšími, když zveřejnil univerzální apoštolské preference jako pokyny pro jezuitský život a poslání pro příštích deset let. Není tedy překvapením, že P. Sosa podtrhl stejné hodnoty při návštěvě děl Tovaryšstva Ježíšova v Indii.

Před shromážděním absolventů jezuitských škol v Bandře P. Sosa apeloval na jejich společné zkušenosti s ignaciánskou spiritualitou a schopností rozlišovat: "Dnes, více než kdy jindy, lidé potřebují uvolnit osvobozující potenciál, který leží v srdci spirituality a náboženských tradic. Jezuité a jezuitské instituce nabízejí ignaciánskou spiritualitu jako mocný způsob, jak pomoci každému člověku přijít k osobnímu setkání s Bohem.“ Toto osobní setkání vytvořilo "muže a ženy pro druhé", nebo jak byli označováni během návštěvy, "lidi dobré vůle", s nimiž Tovaryšstvo nejen může, ale musí spolupracovat jako s partnerem, aby pokračovalo ve svém poslání.

Samotné partnerství však nestačí. V průběhu své návštěvy P. generál pozorně naslouchal jezuitům, laikům a spolupracovníkům Tovaryšstva a z těchto rozhovorů dospěl k závěru: "Dnes jsme svědky krize vedení ve veřejné sféře. Političtí vůdci nás zahrnuli prázdnými sliby a často nás zanechali v nářku nad nedostatkem dobré vlády." Protože se nechceme dostat do stejného myšlenkového okruhu jako ti, kteří tuto krizi udržují, P. Sosa rychle dodal: "Tohle je také naše chyba a naše postranní nářky nijak nezlepší situaci." Poté přímo vyzval shromážděné, aby překonali krizi osobní zodpovědnosti a přešli od nářku do činnosti: "Je třeba charakterních mužů a žen, aby odložili svou osobní kariéru a dali se do služeb veřejnosti."

Pokud jsou naši absolventi, naši "muži a ženy pro druhé", naši partneři, kteří jsou "lidmi dobré vůle", ochotni vstoupit do těchto vedoucích rolí, pak můžeme vnést do díla neuvěřitelný nástroj, kterým je ignaciánská spiritualita, a „od vnímání jednotlivců přejít k podpoře kultury bratrství a přijetí." S tímto nástrojem můžeme odpovědět na "poslání smíření a spravedlnosti", které nás volá k "smíření s Bohem, s lidstvem a se stvořením".

P. Sosa poděkoval absolventům za dobré dílo, které již dělají pro lidi Indie, za jejich neúnavné odhodlání a pak je zanechal s pocitem naléhavosti, když jim řekl: "Obrovské utrpení a nespravedlnost v našem světě je skandál, který je proti Božímu plánu a porušuje samotné pojetí lidské důstojnosti." To není úkol pro následující generaci, dekádu nebo rok, ale to musíme vykonávat hned.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.