Rozhovor Diminiquea Woltona s papežem Františkem (Barrister-Principal 2018)

8.4.2019 

Výňatek z rozhovoru zaslaný P. Janem Rybářem

...slabinou, a to se nás dotýká, je rigidní klerikalismus (říká papež). Rigidita. Už i mladí kněží jsou rigidní. Z evangelia mají strach, a tak raději sáhnou po církevním právu...

Jan Rybář

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.