Setkání evropských delegátů pro formaci a sociální apoštolát ve Varšavě

9.4.2019 

Varšava – Falenica. Ve dnech 30. března až 4. dubna se ve Falenici konalo setkání evropských delegátů pro sociální apoštolát a pro formaci. V úterý 2. dubna se obě skupiny spojily, aby projednaly společná témata.


Tato setkání se konají pravidelně. Jsou prostředkem, jak odpovědět na volání papeže Františka, který zdůrazňuje nutnost být blízko chudým. Důležitým tématem bylo hlubší propojení formace mladých jezuitů se sociální dimenzí poslání Tovaryšstva.

V neděli 31. března představil P. Franck Janin, prezident Evropské jezuitské konference, vývoj formačních center v Evropě. Přítomní se pak zamýšleli, jak je dále utvářet, aby odpovídala růstu či poklesu zájmu o jednotlivá z nich.

Další den se delegáti prostřednictvím videa seznámili s formami sociálního apoštolátu v jednotlivých dílčích oblastech a hovořili o nich. Odpoledne navštívili ve Varšavě centrum Rakowiecka pro uprchlíky, které nabízí např. výuku polštiny, přístup k počítači a internetu, možnost sejít se v rámci určitých kulturních skupin a dát prostor svým zvyklostem. Do programu bylo zařazeno vystoupení scholastiků z Varšavy a Krakova na teologickém institutu, kteří popsali, na jakých sociálních aktivitách se během formace podílejí.

Následující den byl věnován klíčovému tématu, kterým byla koordinace mezi sociálním apoštolátem a formací.

V posledním dni setkání účastníci navštívili historickou část Varšavy a muzeum. Zvolili komisi, která připraví příští setkání v Portugalsku.


Foto: Účastníci setkání.
Další fotografie naleznete ZDE.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.