Mládež zhlédne Velkopáteční legendu jezuity P. Karla Říhy

8.4.2019 

Přerov. V sobotu 13. dubna se uskuteční v Přerově arcidiecézní setkání mládeže. Do bohatého programu od 9 do 16.30 hodin ve sportovní hale TJ Spartak je zahrnuta také Velkopáteční legenda P. Karla Říhy SJ.


Sobota před Květnou nedělí je obvyklým dnem, kdy se konávají diecézní setkání mládeže. Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc vybralo jako místo pro toto setkání mladých lidí s otcem arcibiskupem Graubnerem i otci biskupy Baslerem a Nuzíkem Přerov.

Událost je oslavou třicátého čtvrtého světového dne mládeže a nese motto z Lukášova evangelia: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova“. Program sestává ze scének, hudby, show, katecheze, duchovního prostoru a dalších. Je připravena melodramaticko-baletně-mimická kreace povídky Velkopáteční legenda, jak ji sepsal jezuita P. Karel Říha. Ti, kdo otce Karla znali, v ní vidí zdařilé vyjádření jeho poselství.

Povídka vyšla v nakladatelství Refugium v roce 2014 jako součást výběru otce biskupa Josefa Hrdličky ze světové a české literatury s názvem Mezi setbou a sklizní. Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi. V anotaci se uvádí, že kniha „je pozdravem do našich rodin, kde se mezi rodiči a dětmi v prostředí důvěry, lásky a vzájemného sdílení předávají charakterové podněty umožňující rozlišovat mezi dobrem a zlem, objevovat krásu v obyčejných věcech, rozvíjet tvořivou představivost a vstupovat do dialogu s Tím, kdo nás lidi jako první oslovil, nazval svými dětmi a vyznal nám lásku.“


Zdroj: ADCM Olomouc. Refugium.
Foto: Alena Rousová.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2019 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.