Příprava oslav výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii

24.5.2019 

Řím. Ve dnech 13. až 17. května se v Římě setkali pracovníci Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii s vedoucími advokátních sítí. Hovořili o zkušenostech své práce a připravovali oslavy padesátého výročí tohoto sekretariátu.


Na výzvu Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii v čele s P. Xavierem Jeyarajem SJ se v Římě na generální kurii Tovaryšstva sešli delegáti pro sociální apoštolát šesti jezuitských konferencí s vedoucími globálních advokátních sítí.

Po úvodní modlitbě se sdíleli o situacích, výzvách a příležitostech sociálního apoštolátu v každé konferenci. Jednotlivé sítě představily své působení v oblasti ekologie, práva na vzdělání, migrace a průmyslu.

Dalším bodem programu byla příprava konference na oslavu padesátého výročí vzniku Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii, která se uskuteční v listopadu v Římě. Její téma je „Cesta spravedlnosti a smíření: 50 let a dále“.

Setkání bylo zakončeno společným slavením eucharistie v kostele Il Gesù.


Zdroj: Jezuitská generální kurie. SJES Headlines.
Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.