V Kyrgyzstánu oslavili padesát let oficiální přítomnosti katolické církve v zemi

13.6.2019 

Biškek. V hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku proběhly oslavy přítomnosti katolické církve v zemi – skutečné i oficiálně akceptované.


Během nedávné návštěvy „ad limina“ biskupské konference Kazachstánu a střední Asie povzbudil papež František představitele těchto místních církví, aby se zaměřili na „výhonky“ Boží činnosti. Jezuité, kteří působí v Kyrgyzstánu, se stále inspirují tímto bohatým srovnáním, když slouží malým katolickým společenstvím v této oblasti.

Dne 12. května se v katolickém kostele v Biškeku shromáždili věřící, aby poděkovali Bohu za jeho věrnost lidem po celá staletí existence církve na území Kyrgyzstánu. Oslava byla naplánována tak, aby se shodovala s padesátým výročím registrace katolické komunity v kyrgyzském hlavním městě sovětskou vládou. Mezi hosty patřil biskup Athanasius Schneider, rodák z německé diaspory během exilu na počátku druhé světové války. Přítomni byli i kněží z Kazachstánu a Ruska, jmenovitě P. Joseph Svidnitski, který sloužil katolíkům v celém Sovětském svazu před a po svém uvěznění za pastorační a ekumenickou činnost. Během homilie biskup Schneider vyzval katolíky z Kyrgyzstánu, aby viděli Boží pokračující činnost právě v malém, a připomněl, že hlavní důvod oslavy plyne ze skutečnosti, že víra je živá a Bůh je blízko.

Ve dnech 13. a 14. května jezuité spolu s univerzitou pořádali sympozium, které se zabývalo tématy souvisejícími s historií a současností křesťanství v Kyrgyzstánu. Místní profesoři i odborníci z jiných zemí prezentovali akademický výzkum témat jako je nestoriánské křesťanství v dřívějších stoletích na území současného Kyrgyzstánu, františkánské misie ve středověku ve střední Asii. Dotýkali se i otázek a výzev, kterým čelili křesťané různých etnických skupin v dalších stoletích. Kromě toho se několik místních vysokoškolských studentů zúčastnilo soutěže, jejímž cílem bylo přilákat budoucí studenty, aby se zabývali tématy souvisejícími s křesťanstvím v této oblasti.

Skrze své poslání v rámci Tovaryšstva slouží několika katolickým komunitám sedm jezuitů. Katolíci tvoří jen nepatrnou část křesťanské populace, která se odhaduje na méně než deset procent celkové populace v této převážně muslimské zemi. Práce církve zahrnují pastorační, humanitární a menší akademické snahy. Tato služba poskytuje Tovaryšstvu a církvi příležitost, která vyplývá z působení na hranicích setkávání různých kultur a náboženství. Zde uskutečnují svou „službu útěchy“, která směřuje dovnitř k rozvoji a prohloubení křesťanské komunity i navenek v úsilí o spolupráci s těmi, kdo jsou jiného vyznání a jiné kultury, k prospěchu širší kyrgyzské společnosti.

Na jedné straně se může zdát, že se oslava oficiální registrace jedné komunity je zdůrazněním byrokratické formality; na druhé straně tato skutečnost křesťanů žijících v mimořádných okolnostech poskytuje místním katolíkům příležitost vyjádřit vděčnost Bohu za jeho pozoruhodnou věrnost katolickým křesťanům v této zemi po celá staletí. Tím se ukazuje, že církev je živá, což je „výhonek“ svědčící o Boží blízkosti.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.