Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference

22.7.2019 

Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se v červnu uskutečnilo mezinárodní setkání deseti osob, které mají zodpovědnost za vzdělávací instituce jezuitů po celém světě.


„Letošní setkání bylo velmi zvláštní, protože bylo koncipováno v duchu univerzálních apoštolských preferencí jako apoštolského horizontu naší práce. Univerzálními apoštolskými preferencemi jsme se cítili potěšeni a vyzváni. Vidíme v nich velkou apoštolskou příležitost pro naše školy. Preferencemi jsme utvrzeni na cestě, pro kterou jsme se rozhodli na setkání v Riu v roce 2017, ale také jsme si vědomi pozvání jít hlouběji v našem procesu rozlišování. Nadcházející kolokvium v Jogja v Indonésii roku 2020 vidíme jako důležitý krok k pokračování v tomto rozlišování, které bude na konci roku podpořeno vydáním nového dokumentu o jezuitském vzdělávání. To je bezpochyby podnětná doba pro jezuitské vzdělávání.“

Tato slova odrážejí perspektivu P. José Mesa, prezidenta Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání a vedoucího sekretariátu Tovaryšstva Ježíšova pro středoškolské vzdělávání. V těchto termínech se vyjadřoval po každoročním setkání, které se konalo v červnu na generální kurii Tovaryšstva. Otec Arturo Sosa se připojil k účastníkům, aby s nimi uvažoval o apoštolských preferencích. Jeho poselství mělo být povzbuzením, aby členové této komise byli ohlašovateli vytčených cílů všem vzdělávacím institucím spojeným s Tovaryšstvem Ježíšovým. Podle mínění otce generála mohou být preference považovány ve školách za horizont, který podnítí rozlišování. Pro jezuitské vzdělávání je to otázka odkrývání, identifikace a rozpoznávání nejlepších způsobů, jak sloužit společnému poslání smíření a spravedlnosti, které Tovaryšstvo vykonává.

Výroční zasedání je příležitostí ke sdílení o stavu jezuitského vzdělávání ve světě, k hovorům o projektech sekretariátu a diskuzím o iniciativách, které mohou podpořit budování sítě jezuitských škol.

Setkání komise zahrnovalo zprávy účastníků o projektech probíhajících v různých regionech světa. Zejména se snažilo ověřit, do jaké míry byly splněny výzvy předložené jezuitským institucím na kongresu v Riu roku 2017. Některá zasedání byla orientována na získání lepší perspektivy. Velká pozornost byla věnována diskuzi o přípravě konečné verze nového dokumentu o jezuitském vzdělávání a úloze, kterou tento nástroj bude mít na kongresu roku 2020. Pro tento dokument byl hledán název.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.