Mladí lidé v Koreji naslouchali otci generálovi

19.7.2019 

Soul. Jedno z četných setkání P. Artura Sosy v Jižní Koreji bylo s mladými lidmi. Povzbuzoval je, aby měli odvahu a byli posly naděje.


Jsem velmi rád, že jsem dnes s vámi, protože, jak víte, jednou z univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova je právě „doprovázet mladé lidi ve vytváření budoucnosti naplněné nadějí“.

Nejen že jste mladí lidé, ale vy jste mladí lidé, kteří mají schopnost doprovázet i jiné mladé lidi; ne pouze být s nimi, ale být přesvědčivými posly naděje.

Můj předchůdce otec Adolfo Nicolás napsal v roce 2011, že mladí lidé „vědí, že nezůstanou navždy mladí. To je důvod, proč se zdají být uspěchaní, aby co nejvíce využili své mládí. Musíme tomu porozumět a spolupracovat s nimi v tomto dobrodružství. Je důležité, abychom přispěli k tomuto velmi důležitému období možností a tvořivosti.“ Je to skutečně důležité období života, kdy se přijímá mnoho zásadních rozhodnutí - o kariéře, o hodnotách, o vztazích. Proto je důležité být s mladými - „tak, aby nevyměnili nadšení za cynismus, ale aby vše, co mají k dispozici, sloužilo cílům a snům hodným věnování jejich životů a jejich srdcí.“

Nebezpečí cynismu je skutečné ve světě, kde je mnoho násilí, závislosti a osamělosti, ničení životního prostředí, předsudků, fundamentalismu a sekularismu, individualismu. V listopadu 2018 řekl papež František:

„Existuje mnoho mladých lidí, věřících i nevěřících, kteří, když se dostanou do konečné fáze svého studia, cítí touhu udělat něco pro ty, kteří trpí. To je síla mladých lidí, síla, kterou máte všichni. Je to síla, která může změnit svět. Je to revoluce, která může převrátit mocné síly při práci v našem světě. Je to „revoluce“ služby.“

V této revoluci zve Svatý otec všechny mladé lidi, aby měli odvahu vstoupit do dialogu s Bohem a dát mu souhlasnou odpověď. "Pak," řekl, "uvidíte, jak je váš život proměněn a naplněn radostí."

Žádám o vaši pomoc, abychom mohli spolupracovat na všech univerzálních apoštolských preferencích. Potřebujeme otevřít svá srdce ještě více modlitbě. Musíme se naučit kráčet s těmi, kteří byli v dnešním světě vyloučeni, být s nimi a naslouchat těm, kteří jsou marginalizováni. Musíme najít způsoby, jak chránit a obnovit náš společný domov - Zemi.

My, jezuité, víme, že to nemůžeme udělat sami a že společně, my a vy, musíme vstoupit do rozlišování, abychom znovu slyšeli Ducha a pak spolupracovali na skutečné a dlouhodobé proměně. Přijměme výzvu, abychom se vymanili z míst bezpečnosti a ochrany - našich domů, kruhů přátel, plánů, nespočetných aplikací v našich smartphonech, které věci usnadňují, ale také příliš mnoho organizují naše životy. Ještě jednou vám děkuji za tuto příležitost být s vámi. Modlím se především za vás, za sílu k větší odvaze a naději, ne pro nás, ale pro svět.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.