V Litvě proběhl Středoevropský Magis 2019

2.8.2019 

Litva. Ve dnech 23. až 31.července proběhl v Litvě další Středoevropský Magis, jezuity organizované setkání mladých lidí z různých koutů Evropy, a dokonce nejen Evropy. Zprávu ze setkání poslal přímý účastník P. Ladislav Nosek SJ z brněnské komunity.


"Letošní ročník se početně pohyboval kolem čísla dvě stě dvacet včetně organizátorů a proběhl v pro nás poněkud exotické Litvě mimo jiné s ohledem na letošní oslavu 450. výročí příchodu jezuitů na Litvu. Účastníci se jako obvykle po necelý týden zapojili v menších skupinách do různých programů, „experimentů“ (duchovní cvičení, putování, služba potřebným, kuchařský, divadelní, hudební, ekologický aj.) a posléze se poslední dva dny setkali ve městě Kaunas, kde celé události poskytl zázemí jezuitský kostel svatého Františka Xaverského a jezuitské gymnázium. V Kaunasu se konaly společné modlitby, mše, workshopy, „večer smíření“ spojený s možností svátosti smíření, nebo prohlídky města ve volném čase. Jako již tradičně se celá akce nesla ve velmi přátelském a radostném duchu. Mladí i my starší jsme měli opět možnost dosyta poznávat nové lidi, kraje, jiné kulturní zvyklosti, a především život s Kristem, s Božím slovem a s postojem vděčnosti za Boží dary a Boží přítomnost.

Já osobně jsem si mohl užívat velmi milého společenství „Taizé experimentu“, který byl s dvaceti osmi osobami největší a který pod patronátem slovenského spolubratra Vlastimila Dufky po týdnu nácviku tradičně zajišťuje kvalitní doprovod modliteb a bohoslužeb při společném setkání. Letos byl ovšem hudební prvek posílen i místními sbory, z nichž jeden krásnými litevskými zpěvy doprovodil večer smíření, druhý, složený ze studentů jezuitského gymnázia a vedený spolubratrem Eugeniem, pak přednesl velkou hudební skladbu - meditaci Tvář Kristova (The Face of Christ) od litevského skladatele Vaclovase Augustinase.

Za zmínku stojí i jeden z nabízených workshopů, který vedla spolupracovnice jezuitů v Mexiku. Její vylíčení situace v zemi těžce zkoušené organizovaným zločinem, kde nejhorší drogové kartely odvádějí od rodin už jedenáctileté chlapce a kde chudí nemají ani při tvrdé práci moc naděje na zlepšení své situace, sice duši příliš neobveselilo, ale na druhou stranu si pak člověk více váží zdánlivých samozřejmostí, které ve skutečnosti samozřejmostmi nejsou.

Slavnost svatého Ignáce, kterou setkání Magis končilo, byla pak večer velmi vynalézavě zakončena „mejdanem“ na velké a vysoko položené terase jezuitské rezidence, odkud se bylo možno kochat buď pohledem na noční Kaunas nebo tancem při velmi zdařile provedené hudbě latinskoamerického stylu. Při té se výborně tančilo, aniž by vznikl dojem „diskotékovosti“. Koneckonců i čas ukončení ve 23 hodin nebyl příliš diskotékový. Kombinace živosti, a přitom decentnosti jako by na závěr trefně vyjádřila ducha celého programu Magis, který má, jak připomněli organizátoři, pokračovat i v každodenním životě a neskončit odjezdem domů.

Z mé strany tak byla jedinou daní za nevšední zážitek nevšedně dlouhá cesta autem tam i zpět. Množství nákladních automobilů, které na převážně jednoduchých silnicích nebylo úplně lehké předjíždět, nebo naopak popojíždění v kolonách na mohutně opravovaných polských dálnicích, bylo trochu únavné. Stejně tak ovšem platí, že po tak dlouhé, relativně prázdné a hlavně velmi kvalitní dálnici, po jaké jsem v tomtéž Polsku také jel, si u nás hned tak nezajezdím.

Pro příští rok 2020 jsou všichni srdečně zváni do Maďarska (a okolních zemí) v době od 1. do 9. srpna, rok 2021 bude pod taktovkou chorvatské provincie Tovaryšstva."


Foto: Ladislav Nosek.
Další fotografie naleznete ZDE.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.