Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v jezuitských kostelích

9.8.2019 

Brno/Hostýn/Velehrad. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je titulární slavností hned tří kostelů ve správě Tovaryšstva Ježíšova.


Pontifikální bohoslužbu v jezuitském kostele v Brně bude slavit 15. srpna ve 12.15 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při ní požehná restaurovaný obraz Panny Marie s dítětem. Je to jedna z kopií ikony, kterou třetí generál Tovaryšstva svatý František Borgiáš daroval několika jezuitským kolejím. Za předlohu posloužil obraz Panny Marie Sněžné z římské baziliky Santa Maria Maggiore. Současně se bude připomínat 370. výročí úmrtí P. Martina Středy SJ, ochránce města Brna, jehož ostatky se nacházejí v kryptě kostela. Mše svatá i komentovaná prohlídka od 14 hodin jsou zahrnuty do oslav Dne Brna.

Hostýnská bazilika prožije titulární slavnost 15. srpna od 10.15 hodin s olomouckým světicím biskupem Antonínem Baslerem, hlavní pouť v neděli 18. srpna od 10.15 hodin rovněž s biskupem Baslerem.

V bazilice na Velehradě bude poutní slavnost 15. srpna od 10 hodin, hlavním celebrantem mše svaté bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Tento den je současně poutí Matice velehradské. Od 14 hodin je v Zimním sále Stojanova gymnázia pro děti připravena loutková pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška v podání divadla Vypravěč pohádek Dana Taraby. Po ní se mohou děti i rodiče těšit na zábavné odpoledne v klášterních zahradách.


Zdroj: Jezuité Brno, Hostýn, Velehrad.
Foto: Jezuité Brno.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.