Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimy

13.8.2019 

Libanon. Skupina „Jezuité mezi muslimy“ sdružuje dohromady asi šedesát členů Tovaryšstva Ježíšova z pěti kontinentů, kteří přijali poslání mezi muslimy a vzájemně reflektují a sdílejí své zkušenosti. Pracují v odlišných oblastech a scházejí se každé dva roky, aby společně přemýšleli o svých zkušenostech a dynamice v práci mezi muslimy. V červenci se jich v Libanonu sešlo dvacet osm a jejich hlavním tématem byl „Arabský islám na Středním východě a ve světě: Nové konfigurace“. Tomuto setkání ještě předcházelo dvoudenní setkání nejmladších členů pod názvem „Mladí jezuité v islámských studiích“.


Setkání „Jezuitů mezi muslimy“ začalo zaměřením na dvě skutečnosti, které globálně zasáhly oblast a muslimský svět: rozdělení mezi sunnity a šíity, které se vyvíjí ve studenou válku, a evoluce islámu v Saúdské Arábii, která se pomalu otevírá přístupu založenému na dialogu. Dále se jednalo o Egyptě, kde byl stěžejním rok 2014, kdy se šejk Al-Azharu odvážil říci: „Islámský stát je náš problém,“ což bylo povzbuzující pro hledání prostředků proti extremismu.

Účastníci se zabývali děním v Maghrebském regionu a ve Svaté zemi, ale převážně se zaměřili na Libanon. Celý den hovořili se spolubratry-jezuity, kteří jsou zodpovědní za několik institucí v Bejrútu. Ti s nimi sdíleli zajímavé aktivity, ale nejvíce působivé byly jejich osobní příběhy. To jim umožnilo porozumět, jak je ovlivnily události posledních let v jejich regionu. V důsledku toho vzrostla jejich touha setkat se s druhými, nikoli v duchu ohrožení, ale jako příslib do budoucnosti.

Ve svých rozhovorech se dostali do mnoha oblastí světa, dověděli se o situaci islámu v nich a o výzvách, se kterými se setkávají. Zabývali se dokumentem, který podepsali v únoru 2019 papež František a šejk Al-Azharu „o lidském bratrství pro světový mír a společné soužití“, nebo knihou, která v posledních letech vymezila oblast islámských studií.

Na závěr přítomní vyslechli shrnutí ze setkání „Mladých jezuitů v islámských studiích“, kde jezuité zdůrazňovali vztahovou rovinu: na prvním místě s muslimy; s Bohem, který je povolal ke službě smíření; mezi sebou; se spolubratry, kteří bohužel jejich volání vždy nechápou; s těmi, kteří pro ně byli zdrojem inspirace; a s těmi, kdo jim pomáhají najít, kudy se ubírat.

Setkání bylo zakončeno hodnocením, z kterého vyplynuly čtyři výzvy: 1. Věnovat pozornost formaci mladých jezuitů, kteří by všichni měli být seznámeni s tím, jak pracovat s muslimy a islámem; 2. V Tovaryšstvu a církvi podporovat spolupráci s muslimy; 3. Spolupracovat v této službě s ostatními (na setkání byl přítomen dominikán z IDEO); 4. Nalézt propagátora spolupráce s muslimy, který by ji koordinoval a administroval webové stránky věnované této angažovanosti.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.