V Maďarsku uspořádali běh za povolání

8.11.2019 

Budapešť. Maďarská provincie Tovaryšstva Ježíšova vyhlásila rok 2019 Rokem povolání. Jednou z hlavních událostí byl běh za povolání, který se uskutečnil v Budapešti na konci září.


Na podnět P. Bálinta Nagye, který má na starosti povolání, uspořádali místní jezuité běh za povolání. Nebyla to soutěž v běžném smyslu slova, protože duchovní aspekt byl přinejmenším stejně důležitý jako fyzická aktivita.

Celý den měl svůj rámcový příběh. Odehrával se na trase dlouhé devět kilometrů, kde bylo sedm stanovišť. Účastníci se vžili do role jezuitů a postupovali mezi stanovišti, která představovala jednotlivé fáze formace od noviciátu ke slibům a kněžskému svěcení. Na každém stanovišti se na chvíli zastavili a naslouchali jezuitům, kteří ve stručnosti představovali danou fázi formace.

Poutavé bylo seznámení s působením jezuitů za komunistické moci před rokem 1990. Při kostele Panny Marie byl noviciát. Tam v roce 1978 otec generál Pedro Arrupe poprvé navštívil Maďarsko. Spolubratřím, kteří pracovali částečně v ilegalitě, daroval mešní kalich, aby je povzbudil ve víře a vytrvalosti v době pronásledování. Při mši svaté před zahájením běhu mohli účastníci tento kalich vidět.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.