Připomínka P. Pedra Arrupeho SJ na generální kurii

7.2.2020 

Řím. Ve středu 5. února uplynul rok ode dne, kdy byla v římské diecézi oficiálně zahájena kauza blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Arrupeho. Při té příležitosti byli na generální kurii pozváni ke mši svaté všichni jezuité i laici, kteří tam pracují. Bohoslužbě předsedal P. Pascual Cebollada, který je postulátorem této kauzy.


Otec Pedro Arrupe zemřel před dvaceti devíti roky. Jeho velikou zásluhou je oživení celého Tovaryšstva ve dvacátém století, čímž byla připravena cesta k plnému nasměrování sil na službu víře a podporu spravedlnosti.

P. Cebollada připomněl, že jedním z důležitých rozměrů pro pokračování procesu blahořečení je, že jeho kandidát se těší veřejné úctě. Pracovníci generální kurie se na P. Arrupeho s důvěrou obracejí s prosbou o pomoc při podpoře projektů jezuitů a jejich partnerů v misiích po celém světě.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.