Setkání koordinátorů Celosvětové sítě modlitby s papežem v Římě

13.2.2020 

Řím. Ve dnech 22. až 25. ledna se v Římě konalo setkání koordinátorů Celosvětové sítě modlitby s papežem a jejich spolupracovníků. Sešli se zástupci ze Severní i Jižní Ameriky, Evropy, jižní Asie a Oceánie.


Setkání vedl mezinárodní ředitel tohoto papežského díla P. Frédéric Fornos SJ. Připomněl nedávno zesnulého koordinátora pro Afriku Georgese Katumbu. Generální postulátor Tovaryšstva pro procesy svatořečení P. Pascual Cebollada SJ přiblížil život a zkušenosti P. Arrupeho, bývalého generálního představeného Tovaryšstva, z pohledu jeho hluboké lásky k Ježíšovu srdci.

Celé setkání bylo zaměřené na formaci srdce. Jak vyjádřil papež František, to je duchovní základ poslání. Ve světle apoštolské exhortace „Radost evangelia“ napomáhalo vstoupit do poslání soucitu se světem a spolupracovat nabízením vlastních životů ve výzvách humanity a úkolů církve. Setkání přispělo účastníkům k hlubšímu pochopení, že pokud se v modlitební síti nebude cesta srdce žít do hloubky, snahy o nové uchopení nebudou pochopeny ani ztělesněny a zůstane pouhá vnějškovost.

Proto bylo setkání tak důležité, aby koordinátoři plně prožívali tuto duchovní cestu a spojili se s Ježíšovým srdcem, s jeho způsobem jednání, což vytváří otevřený prostor pro potřeby tolika bratrů a sester v tomto trpící svět. Je to pomoc pro ztělesnění mise soucitu, která se konkretizuje v úmyslech Svatého otce.

Snahou účastníků po návratu je šířit tuto cestu srdce ve společenstvích a farnostech (například pomocí pobožností na první pátek v měsíci nebo duchovních cvičení). Příští rok se uskuteční další setkání, kde dojde ke sdílení nově nabytých zkušeností při předávání této cesty srdce. Postupně se budou na různých kontinentech nabízet školení pro vedoucí Papežské modlitební sítě, kteří si přejí využít tuto formační cestu.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.