Farnost v Kóhímě přivítala otce generála

17.3.2020 

Kóhíma. V první polovině března navštívil P. Arturo Sosa SJ kóhímský region Tovaryšstva Ježíšova. Ve farnosti svatého Františka Xaverského promluvil ke shromážděným.


V roce 1995 zveřejnilo Tovaryšstvo Ježíšovo dekrety 34. generální kongregace. Dokument nazvaný „Jezuité a situace žen v církvi a občanské společnosti“ upoutal pozornost médií i hlasů uvnitř církve. Jezuité, jejich díla i spolupracovníci byli vyzváni, aby výrazně zvýšili pozornost věnovanou otázkám žen, rovnoprávnosti žen a mužů, boji proti násilí na ženách a aby podporovali vedoucí role žen v rozhodnutích jezuitských institucí a apoštolátů.

Tento projev solidarity se ženami nebyl krátkodobý, jezuité věrně prosazovali práva žen. Současný generální představený otvírá problematiku zapojení žen do sociálních a intelektuálních služeb jako důležité téma při návštěvách jezuitských děl po celém světě. Také ve farnosti svatého Františka Xaverského hovořil na téma role žen v církvi.

Farnost se nachází v západní části Kóhímy, kde velká část populace náleží do domorodého kmene Khásí. Po slavení mše svaté měl v rámci následného kulturního programu prostor promluvit. Zdůrazňoval bohatství domorodých obyvatel a úctu, která náleží jejich tradicím, rovněž prvotní roli žen v této společnosti.

"V posledních čtyřech dnech jsem navštívil různá jezuitská centra kóhímské oblasti a setkal jsem se s různými kulturami severovýchodní Indie. Dnes, na konci mé krátké návštěvy, chápu jako radost a privilegium, že jsem mohl strávit tento čas s vámi, lidmi Khásí, setkat se s vaší kulturou, tak jedinečnou díky vašim vlastním bohatým symbolům a mýtům, tradicím a hodnotám. Dnes si chci s vděčností připomenout zvláštní milost, kterou Bůh projevil vůči Khásí v Méghálaye, kteří přijali evangelium a křesťanskou víru mnohem dříve než ostatní země a kmeny severovýchodní Indie.

Když mluvíme o domorodých lidech, papež František říká: ʿDnes si více uvědomujeme význam bohatství domorodých národů, zejména když je jiné síly mají tendenci politicky i kulturně utlačovat ještě více prostřednictvím globalizace, kdy se vše standardizuje. Dnes musí být naše prorocká odvaha, naše vědomí na straně inkulturace. Jinak je tendence homogenizující a destruktivní. Musíme věci interpretovat odlišně, vážit si každého člověka, jeho kultury, jazyka.ʾ

Bylo mi řečeno, že Khásí, stejně jako jiné matrilineární kmeny Méghálaye, uznávají zvláštní roli žen v rodině a ve společnosti. Papež František a nedávné synody biskupů zdůraznili, že je důležité dát ženám správné místo v životě a správě církve. Ve skutečnosti katolické ženy na celém světě, zejména řeholnice a řeholní společnosti, dělají tolik nenápadné práce pro evangelizaci ve všech jejích aspektech: formování víry a liturgie, vzdělávání a zdravotní péče, sociální služba a péče o rodiny. Vaše dobré zvykové právo, které přiznává ženám důležitost a je účinně začleněno do života a správy církve, může ukázat cestu.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.