Formace Živých kamenů on-line

12.5.2020 

Ve dnech 30. dubna až 2. května proběhla on-line formace Živých kamenů. Živé kameny představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím památek křesťanského umění. V rámci bezplatně nabízených komentovaných prohlídek se mladí dobrovolníci snaží turistům z celého světa ukázat opravdovou krásu sakrálního umění, a tím také krásu víry.


Tématem programu mezinárodní formace pro mladé lidi bylo „Umění, násilí a náboženství“. Tato iniciativa, která se měla uskutečnit na Maltě od 30. dubna do 2. května, byla upravena do on-line verze. Téma zvolené pro tento rok je důležitým prvkem pro formování skupin. Jde o přehled obrazů násilí, které nacházíme v Novém i Starém zákoně: zabití Kaina, obětování Izáka, utrpení Krista, které jsou předkládány s ignaciánsky laděnými body pro meditaci. Účelem je naučit se transformovat násilí.

Úvodním tématem programu byla „Komunita: naše historie násilí“. Jedná se o ústřední téma, které hovoří o zkušenostech během návštěv památek, kdy se setkáváme s obrazy násilí. Důležitý je způsob, jakým je chápeme, a duchovní poselství, které přinášejí tyto obrazy. Různé skupiny nabídky okolo dvaceti krátkých prezentací, ilustrujících díla z různých míst.

Dalším tématem byla „Formace: porozumění projevu násilí“. Sedm přednášek pronesli univerzitní lektoři, kteří jsou odborníky na dějiny a písma. Zahrnovaly období od byzantského ikonoklasmu po chilské katolické umění, což je forma mírového protestu proti pinochetské diktatuře, týkaly se ambivalence násilí, posunu od destrukce ke stvoření v Bibli a architektonického přechodu od ohraničeného posvátného prostoru k pevnosti. Tématem dalších přednášek byl křesťanský a islámský ikonoklasmus a neposlušnost vedoucí k násilí. Následovaly chvíle sdílení v malých skupinách a společná modlitba.

Závěrečná přednáška byla nazvána „Modlitba: prostředek usmíření a transformace násilí“. Do ní byla zařazena on-line prohlídka katedrály svatého Jana Křtitele na Maltě, kde se nachází Caravaggiův obraz stětí Jana Křtitele. Závěr patřil společné modlitbě.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.