Jezuité vyzývají k solidaritě v rámci Evropské unie

12.5.2020 

Představitelé evropských jezuitů, největšího mužského řeholního řádu katolické církve, sdružení v Jezuitské konferenci evropských provinciálů, vydali 8. května poselství adresované institucím Evropské unie. V souvislosti se šířením pandemie koronaviru na evropském kontinentu vyzývají k tomu, aby evropské instituce podporovaly „skutečně etickou a sociální solidaritu“. Všímají si „hrozby, kterou je současný nedostatek ochoty k mezinárodní solidaritě“ a vybízejí k neúnavné práci na jejím překonání. Výzva byla zveřejněná v den 75. výročí ukončení Druhé světové války a 70 let od podpisu Schumanovy deklarace.


Autoři prohlášení si všímají, že pandemie koronaviru posílila vědomí vzájemné propojenosti všech obyvatel Evropy. Je paradoxem, že v době, kdy kostely zejí prázdnotou, lidé přesto znovu objevují křesťanské poselství solidarity. Toto rostoucí vědomí může posloužit jako motor ke změně a povzbudit k angažovanosti ve prospěch společného dobra.

Jezuité ve svém poselství vybízejí k přehodnocení současného modelu globalizace. Odvolávají se na učení „integrální ekologie“ papeže Františka a na jeho myšlenku, že „nemůžeme žít zdravě na nemocné planetě“. Zároveň vyjadřují zklamání z počáteční neschopnosti Evropské unie poskytnout zemím na jihu kontinentu pomoc v jejich boji s koronavirem. „Unie naštěstí nakonec nalezla způsob, jak uvést solidaritu do praxe. Ve střednědobém horizontu ale bude ještě zapotřebí vyrovnat se s hospodářskými a sociálními důsledky pandemie. Nevyhnutelně to bude obnášet určité přerozdělení bohatství mezi bohatšími zeměmi a těmi chudšími.“ Dále se zaměřují na vážnou situaci uprchlíků a žadatelů o azyl v celé Evropě. Volání po solidaritě „se musí nezbytně rozšířit také na ně,“ zejména na ty, kteří jsou umístěni v uprchlických táborech v rámci Evropy.

Jezuité dále citují papeže Františka, podle kterého „Evropská unie právě stojí před epochální výzvou, na které bude záviset nejen její budoucnost, ale i budoucnost celého světa.“ Zdůrazňují, že hlavním úkolem je pěstovat evropskou solidaritu, která je předobrazem globální solidarity. To je důvod, proč trvají na tom, aby také globální jih byl zahrnut do tohoto volání po evropské solidaritě, a vybízejí „ke smazání dluhů chudých zemí, k výraznější humanitární pomoci a rozvoji spolupráce, k přesměrování výdajů na zbrojení ve prospěch zdravotních a sociálních služeb.“

Poselství končí vyjádřením naděje, že současná krize může být „duchovní příležitostí k obrácení“, které je třeba se chopit, aby přinesla radikální změnu k lepšímu.

Jezuitská konference evropských provinciálů zahrnuje 20 provincií a regionů jezuitského řádu v Evropě a na Blízkém východě. Reprezentuje asi 4000 členů tohoto řádu a stovky jeho institucí. Mezi signatáři výzvy je i český provinciál P. Petr Přádka SJ.


Celý text poselství v angličtině je ZDE.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.