Distribuce potravin potřebným rodinám

19.6.2020 

Porto. Několik náboženských institucí zorganizovalo sbírku potravin a hygienických potřeb pro rodiny v portugalském Portu, které se ocitly v tíživé materiální situaci.


Centrum svatého Ignáce z Loyoly s pastoračním centrem pro vysokoškoláky a skupinou Xaver v portugalském Portu uspořádalo od 18. do 29. května sbírku základních potřeb pro rodiny v obtížných situacích. Tato iniciativa začala diagnózou výrazného nárůstu potřeb různých vrstev populace na místech působení Tovaryšstva Ježíšova. Pro posílení výsledků této iniciativy byl o víkendu 23. až 24. května po celý den otevřený kostel Panny Marie Fatimské, který spravují jezuité, aby posloužil ke shromažďování přinesených darů.

Po dvou hodinách se při kostele střídali vždy dva dobrovolníci, kteří přinesené věci přijímali a připravovali k další distribuci. Připravené balíky dávali na sedadla v kostele, až byla všechna zaplněna. Bylo to více než pět set balíků.

Shromážděné zboží se distribuuje několika způsoby: v rámci projektu „Skrytá chudoba“, který již několik let sbírá jídlo pravidelně po nedělní mši svaté ve farním kostele; prostřednictvím potravinové banky a komunitního centra pro migranty.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.