Webinář o migraci

29.6.2020 

Madrid. Papežská univerzita Comillas ve španělském hlavním městě Madridu pořádala 18. června webinář o migraci. Hovořili na něm tři členové generalní kurie Tovaryšstva Ježíšova.


Příspěvky generálního představeného P. Artura Sosy, mezinárodního ředitele Jezuitské služby uprchlíkům P. Toma Smolicha a sekretáře pro sociální spravedlnost a ekologii P. Xaviera Jeyaraje upoutaly velkou pozornost.

Veřejná diskuze o strategiích států a humanitárních organizací ve vztahu k migrantům, násilně vysídleným osobám a uprchlíkům nabrala podle P. Artura Sosy v souvislosti s pandemií Covid-19 nový rozměr. Jsme na historické křižovatce vytvořené migračními toky a mimořádnými humanitárními událostmi. Objevují se otázky o rozmanitosti v našich společnostech, o mezinárodních vztazích, a dokonce i o našem životním stylu. Generální představený připomněl zásadní význam spravedlnosti pro uprchlíky a migranty, jak jej vložil P. Pedro Arrupe do Jezuitské služby uprchlíkům. Zdůraznil, jak násilné vysídlení celých populací přináší nové výzvy pro způsoby, jak doprovázet ty, kdo jsou světem zapomenuti. Opakovaně spojoval práci Tovaryšstva s prorockými výzvami papeže Františka k obraně práv uprchlíků, vysídlených osob, obětí války a obchodování s lidmi. Je třeba se zabývat kořeny příčin těchto globálních bolestí, akademická práce v této oblasti je nezbytná.

P. Tom Smolich z Jezuitské služby uprchlíkům využil příležitosti k upozornění na kontexty, v nichž Jezuitská služba uprchlíkům jako mezinárodní organizace pracuje. Od exodu Vietnamců na lodích počátkem osmdesátých let existovalo na světě mnoho „horkých“ míst, kde se Jezuitská služba uprchlíkům podílela na zmírnění utrpení: v Latinské Americe a Asii, v Africe, na Balkánu; v nedávné době v Afghánistánu, na Srí Lance a samozřejmě v Sýrii. Jezuitská služba uprchlíkům často pracovala na obou stranách pevniny nebo námořních hranic, kde se odehrávaly lidské tragédie. P. Smolich také hovořil o papeži Františkovi. S radostí vítal skutečnost, že jeho poselství ke Světovému dni uprchlíků 2020 se zaměřuje na drama vnitřně vysídlených osob, drama, které není příliš viditelné, ale je tak traumatizující pro více než padesát milionů lidí. Pandemie koronaviru zdůraznila závažnost situace, protože mnoho z těchto vysídlených osob postrádá nezbytnou ochranu a přístup ke zdravotní péči. Vyjádřil, že pandemie nám pomáhá odhalit naše rány a nespravedlnosti v univerzálním měřítku.

P. Xavier Jeyaraj ze Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii uvedl, že jeho příspěvek se zaměřil na vnitřní migraci v jeho zemi, kterou je Indie. Chtěl vysvětlit příčiny a typy migrace a to, jak jsou jí v současném kontextu zasaženy nejcitlivější komunity. Patří k nim Dalitové, členové kmenových skupin, členové vyloučených kast - a často ženy a děti. Zdůraznil důležitost shromažďování komplexnějších údajů o migraci v Indii s cílem získat pravdivý obraz o situaci asi sto dvaceti milionů lidí, kteří jsou tímto jevem zasaženi. Identifikoval výzvy a příležitosti v současné situaci, zejména v indickém kontextu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.